Helen er klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved Bjørknes Høyskole. Hun har jobbet hos oss fra 2003, og har deltatt aktivt i utviklingen av bachelorgraden i ernæring.

Ansatt Helen 2012

Rolle ved høyskolen

Fra 2003 var Helen foreleser i ernæring på medisin grunnfag. Senere ble hun fagansvarlig i ernæring og sentral i utviklingen av bachelorstudiet i ernæring. Fra 2010 til 2012 var hun studieleder for bachelorgraden i ernæring, og er nå føresteamanuensis.

Undervisningsområde ved høyskolen

Helen har gjennom årene undervist i ernæring på medisin grunnfag, funksjonell anatomi og fysiologi og ved bachelorgraden i ernæring. Hun har i dag noe undervisning om forskningsmetoder, matvarekunnskap og matvaretrygghet og er veileder ved bacheloroppgaveskrivingen.

Jobb utenfor Bjørknes Høyskole

Helen er fulltidsansatt ved Bjørknes Høyskole, og forsker innen ernæringsfaget. Særlig interesserer hun seg for hvordan mat og miljøgifter påvirker helsen vår, og denne forskningen skjer i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Undervisnings- og veiledningserfaring

Hun har undervist i ernæring fra 2003. Hun har hatt problembaserte læringsgrupper ved universitetet i Oslo. Hun har pbl-veilederkurs, forsknings- og veiledningskompetanse og pedagogisk kompetanse. Hun jobber også med veiledning av studenter som skriver sin bacheloroppgave. Helen vil i sitt videre forskningsarbeid også være veileder for en doktorgradsstipendiat.

Lærebøker

Helen har bidratt aktivt til ernæringsstudiet på Bjørknes Høyskoles læringsplattform Qybele.

Annen relevant erfaring

Helen deltok som første ernæringsfysiolog på Grunderskolen i 2002 og hadde praksisoppholdet i en nystartet ernæringsformidlingsbedrift i Singapore. I 2009 deltok hun på European Nutrition Leadership Programme, et lederutviklingsprogram for unge ernæringsforskere og var Junior Faculty for samme program 2010.

Forskningserfaring

Stipendiat fra -05, PhD i 2010, etter det forsket på sammenhengen mellom det vi spiser, inntak av miljøgifter og hvordan dette kan påvirke helsen vår. Hun har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter.