Heidi er manuellterapeut og underviser i både teoretiske- (patologi) og praktiske (massasje, fysioteknikk) fag. I tillegg jobber hun til daglig som manuellterapeut på et fysikalsk institutt. Heidi har jobbet 16 år som fysioterapeut og MT ved Hokksund Rehabiliteringssenter og har bred erfaring fra mange ulike pasientgrupper. I tillegg til den kurative behandlingen individuelt og i grupper, har hun også lang erfaring med skolering av pasienter (ryggskole etc.).

bh_portretter_okt2011_007

Klinisk erfaring

De siste 4 årene har Heidi drevet privat praksis i tillegg til undervisningen ved Bjørknes Høyskole.  Heidi underviser i massasje, fysioteknikk (varme, kulde, elektroterapi), patologi og er studieveileder.