Hege har en master i kultur,- samfunn- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Hun er også nettlærer for flere av våre nettstudenter.

Bakgrunn
• Master of Philosophy in Psychology, Cultural, Societal and Social Psychology, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
• Samfunnsvitenskapelig bachelor med fordypning i Psykologi, Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim