Harald er en del av Qybele-teamet som jobber med e-læringsplattformen til Bjørknes Høyskole.