Gry har grunnfag og mellomfag og er utdannet homeopat og akupunktør. Hun skal undervise i cellelære og er delaktig i ulike deler av medisin 1+5-programmet, blant annet laboratoriearbeid i celle- og molekylærbiologi.