I tillegg til undervisning gitt av vår faste fagstab vil du som student få muligheten til å stifte bekjentskap med noen av landets fremste eksperter innenfor våre temaer.

Freds- og konfliktstudier og internasjonale studier baserer undervisningen både på faste forelesere og gjesteforelesere fra inn- og utland. Anerkjente akademikere, forskere og praktikere besøker oss regelmessig og foreleser innenfor deres spesialområder. Vi henter forelesere fra blant annet International Peace Research Institute, Oslo (PRIO), Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), Universitetet i Oslo (UiO), International Law and Policy Institute (ILPI), Utenriksdepartementet, Forsvaret, og en rekke andre norske og utenlandske læresteder, forskningsinstitusjoner og organisasjoner.

En rekke spennende og anerkjente gjesteforelesere har i løpet av årene forelest for våre studenter. Vi gjør oppmerksom på at tittel og tilknytning var gjeldende ved tidspunktet personen foreleste hos oss. Flere av gjesteforeleserne har besøkt oss gjentatte ganger.

Jan Egeland 
Generalsekretær i Flyktninghjelpen. Tidligere visegeneralsekretær for humanitære spørsmål og koordinator for nødhjelp (OCHA), direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), statssekretær i Utenriksdepartementet, spesialutsending for FNs generalsekretær til Colombia, generalsekretær i Norges Røde Kors og Europadirektør i Human Rights Watch.

Kai Eide
Spesialutsending for UD til Sahel. Diplomat med lang erfaring fra arbeid særlig innenfor internasjonal sikkerhetspolitikk og krisehåndtering. Tidligere ambassadør ved en rekke norske utenriksstasjoner, Norges ambassadør til OSSE 1998-2002 og NATO 2002-2006, samt FNs spesialutsending til Afghanistan 2008-2010. Politisk karriere bl.a. som statssekretær for Jan P. Syse.

Barry B. White (USA)
USAs ambassadør til Norge (2009-2013). Utdannet jurist fra Harvard Law School.

Robert Mood
Generalløytnant i Hæren og sjef for Militærmisjonen i Brussel (2014 – ). Bl.a. tidligere sjef for FNs observatørstyrke i Syria (2012), sjef for Forsvarets Veterantjeneste (2011-2013) , Chief of Staff/ Head of Mission i United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) (2009-2011) og generalinspektør for Hæren (2005-2009).

Raymond Apthorpe
 (England)
‘Visiting fellow’ ved Australian National University (ANU), professor i antropologi og sosiologi ved University of London, the School of Oriental and African Studies (SOAS) og uavhengig konsulent for internasjonal utvikling og humanitær hjelp. Har ledet en rekke store internasjonale evalueringer i regi av FN, EU, Sida etc. og har lang fartstid fra internasjonalt humanitært arbeid.

Alan Abramowitz (USA)
Valgekspert og professor ved Emory University i Atlanta, Georgia.

Kristian Berg Harpviken
Direktør ved Peace Research Institute, Oslo (PRIO).

Erik Møse
Dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg. Tidligere høyesterettsdommer (2009-2011), dommer ved FNs straffedomstol for Rwanda (ICTR) (1999-2009) hvor han var visepresident og president (2003-2007), advokat hos regjeringsadvokaten og lagdommer ved Borgarting lagmannsrett. Har bl.a. bidratt til utarbeidelsen av tilleggsprotokoller til Den europeiske menneskerettskonvensjon og til menneskerettslovgivning i norsk rett.

Yoshihide Soeya (Japan)
Professor i statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Keio University og leder for Institute of East Asian Studies ved samme universitet. Sjefredaktør for tidsskriftet International Relations in the Asia-Pacific.

Roy H. Ginsberg (USA)
Professor of Government  og Jean Monnet Chair in European Studies ved Skidmore College, New York State. Tidligere analytiker for den amerikanske regjeringen.

Nils Petter Gleditsch
En av Norges mest siterte forskere med tilknytning til PRIO tilbake til 1964 hvor han i dag er forsker I. Professor i statsvitenskap ved NTNU og medredaktør for tidsskriftet Journal of Peace Research (redaktør i perioden 1983-2010).

Gro Nystuen
Dr. juris og seniorpartner ved International Law and Policy Institute (ILPI). Tidligere Utenriksdepratemenet (1991-2005), The International Conference on the Former Yugoslavia og the Office of the Hight Representative (1995-1997) og FNs spesialutsending for Balkan (1999), samt tidligere professor ved UiO.

Sverre Diesen
General og tidligere forsvarssjef (2005-2009).

Ada Elisabeth Nissen: Førstelektor ved Universitetet i Oslo (UiO)
Aley Nassor 
(Tanzania): Head of Department of Social Science, State University of Zanzibar (SUZA)
Alexander Harang
: Informasjonssjef i Norges Fredslag.
Anders Romarheim: Forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).
Andres Holley
(USA): Strategic Director ved Human Rights Watch Film Festival.
Arild Moe
: Underdirektør og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI).
Asbjørn Wahl: Daglig leder i aksjonen For velferdsstaten og rådgiver i Fagforbundet.
Asle Toje: Forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt, skribent og samfunnsdebattant.
Audun Solli: Stipendiat ved UiO, tidligere faglærer ved Bjørknes Høyskole.
Barbara Sivertsen: Tidligere prosjektleder for Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief ved Norsk Senter for Menneskerettigheter (SMR), tidligere faglærer ved Bjørknes Høyskole.
Bede Sheppard (New Zealand): Deputy Director, Children’s Rights Division, Human Rights Watch (HRW).
Beate Ekeløve-Slydal
: Politisk rådgiver i Amnesty International.
Benedicte Bull: Førsteamanuensis og prosjektleder ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM), UiO.
Bjarte Bruland: Historiker og Direktør ved Jødisk Museum i Trondheim.
Cecilie Hellestveit: Seniorrådgiver ved International Law and Policy Institute (ILPI).
Cindy Horst: Seniorforsker ved Peace Research Institute, Oslo (PRIO).
David Hansen: Leder Pakistan-programmet ved Senter for Internasjonal og Strategisk  Analyse (SISA), tidligere ansatt som førsteamanuensis ved Bjørnes Høyskole.
Diane McWorther (USA): Forfatter og journalist, vinner av Pulitzer-prisen i 2002 for hennes bok om den amerikanske borgerrettighetskampen.
Enver Djuliman: Undervisningsleder ved Den Norske Helsingforskomité.
Geir Flikke: Førsteamanuensis ved UiO.
Geir Hønneland: Forskningsleder ved FNI og professor II ved Universitetet i Tromsø (UiT).
Géza Jeszensky (Ungarn): Ungarns ambassadør til Norge og professor i historie. Tidligere utenriksminister (1990-1994) og ambassadør til USA (1998-2002).
Gunhild Ørstavik: Rådgiver ved Forum for Utvikling og Miljø (ForUM).
Halvard Hjermundrud: Daglig leder for Peace Brigades International (PBI).
Hanne Eggen Røislien: Forsker ved Institutt for Forsvarsstudier.
Hans Arve Eide: Daglig leder i Bestia Risk Consulting.
Heidi Østbø Haugen: Stipendiat ved UiO.
Helge Hveem: Professor i statsvitenskap ved UiO.
Henrik Thune: Seniorforsker og leder av NUPIs program for Midtøstenpolitikk
Hilde Henriksen Waage: Professor i historie ved UiO og forsker ved PRIO.
Inger Skjelsbæk: Underdirektør og seniorforsker ved PRIO .
Ingrid Lundestad: Forsker ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS).
Islamsk Råd Norge: Ved nestleder Asghar Ali og generalsekretær Mehtab Afsar.
Jacob Ravndal: Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).
Jon Haukeland
: Regissør, dramaturg og journalist. Amandavinner for beste dokumentar i 2011.
Jon Martin Trondalen: Professor, Direktør for Compass Foundation.
Jørgen Jensehaugen: Stipendiat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige  universitet (NTNU).
Karsten Friis: Seniorrådgiver ved Nupi.
Katarzyna Zysk: Førsteamanuensis ved IFS.
Kristen Nordhaug: Professor i Utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Kristian Åtland: Seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).
Lars Morten Bjørkholt: Major og jurist ved Forsvarets Høgskole.
Lars Gule: Postdoktorstipendiat og førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier ved HiO.
Laurent Wastelain (Belgia): Tidligere representative of the Registrar ved FNs straffedomstol for Rwanda (ICTR).
Marta Bivand Erdal: Seniorforsker ved PRIO.
Monica Ifejilika: Singer-songwriter og medlem av gruppen Queendom.
Monica K. Mattsson: Generalsekretær i Folk og Forsvar.
Morten Bergsmo: Visiting Professor ved Peking University Law School, Visiting Fellow ved Stanford University. Konsulent for International Criminal Court (ICC) og koordinator for the ICC Legal Tools Project.
Morten Bøås: Seniorforsker ved Nupi.
Nicodemus Mindre (Tanzania): Rådgiver ved ILPI, Arusha branch.
Nino Kemoklidze (Georgia): Doktorgradsstipendiat ved University of Birmingham.
Njord Wegge: Forsker ved FNI.
Pascal Besnier (Frankrike): Jurist, Acting Registrar ved International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), tidligere leder for the Defence Counsel & Detention Management Section (DCDMS) ved ICTR.
Patrick J. Cullen (USA): Seniorforsker ved Nupi.
Peter C. Grosvenor (Wales): Førsteamanuensis ved Pacific Lutheran University (PLU).
Petter H.F. Lindqvist
: Oberst, prosjektleder i Forsvarsdepartementet.
Robert Eno (Kamerun): Registrar ved African Court on Human and People’s Rights i Arush.  
Saleh Mohammed Saleh
(Tanzania): Historiker ved SUZA.
Samuel Akorimo 
(Uganda): Head of UN Mechanism for International Criminal Tribunals, Arusha Branch.
Scott Jones 
(England): Kursholder for organisasjonen Mind the Gap.
Shoaib Sultan
: Rådgiver ved Antirasistisk Senter. Samfunnsdebattant og tidligere leder av Islamsk Råd Norge.
Sidsel Wold: Journalist og forfatter. Fra 2007-2011 var hun NRKs korrespondent i Midtøsten.
Sigrun Marie Moss
: Stipendiat ved NTNU.
Stein Sundstøl Eriksen: Leder avdeling for utviklingsstudier ved Nupi.
Steinar Andreas Sæther: Førsteamanuensis i Latinamerikanske områdestudier ved UiO.
Steinar Bryn: Seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter.
Sterling Roop (USA): Seniorrådgiver ved ILPI.
Sugio Takahashi (Japan):  Seniorforsker ved National Instiute of Defense Studies.
Svein Vigeland Rottem: Seniorforsker ved FNI.
Tale Steen-Johnsen: Stipendiat ved Universitetet i Agder (UiA).
Tanya Ellingsen: Førsteamanuensis ved NTNU.
Thomas Dixon (USA): Borgerrettighetsforkjemper.
Thomas Hegghammer: Forsker ved FFI.
Thomas Hylland Eriksen
: Professor i sisoalantropologi og forskningsleder ved UiO, forfatter og samfunnsdebattant.
Thomas Victor Nysted: Offiser i det norske forsvaret og foredragsholder for amorfat.no
Torbjørn Kveberg: Forsker ved FFI.
Tore Linné Eriksen
: Professor i utviklingsstudier ved HiOA.
Torkel Brekke
: Professor i religionshistorie ved UiO og leder for Civita-akademiet.
Torunn L. Tryggestad: Forsker ved PRIO.
Trond K. Botnen: Tidligere koordinator for Civil Peace Services ved Norges Fredslag.
Tryggve Gjesdal: Tidligere diplomat med bl.a. fartstid fra hele åtte ulike ambassader.
Wenche Hauge: Seniorforsker ved PRIO.
William J. “Bix” Bichsel (USA): Prest (jesuitt), aktivist og vinner av Tacoma Peace Prize 2012.
Yasuhiro Izumikawa (Japan): Førsteamanuensis ved Chuo University.
Yvonne Wang: Stipendiat ved Høgskulen i Volda.

I Tanzania benytter vi oss av en rekke lokale forelesere og lærekrefter:
Følgende personer har forelest for våre studenter i Tanzania. Ruth Nesje (grunnlegger av Tanga International Conference Centre), Jon Lomøy (Tidl. ambassadør til Tanzania), Svein Bæra (ministerråd ved ambassaden), Rev. Joseph Mhina (pastor) Imam Mohamed Riyama (imam ved Islamic Community, Tanga), G. P. Msanga (tidligere ‘fylkesrådmann’ i Tangaregionen) og Rafael Ole Moono (Maasai med bred internasjonal erfaring). I tillegg, Erik Møse, Aley Nassor, Laurent Wastelain, Pascal Besnier, Robert Eno, Samuel Akorimo, Nicodemus Minde og Saleh Mohammed Saleh (nevnt ovenfor).

I Israel og Palestina har vi blant annet møtt:
Peace Now, The Israeli Committee Against House Demolitions (ICHAD), Israel Palestine Center for Research and Information (IPCRI), Breaking the Silence, Holy Land Trust (HLT), Tent of Nations, Sam Bahour, Wi’Am, Muscians without Borders, israelsk UD, Palestine Liberation Organization (PLO) og Fatah, FN (UN OCHA), Temporary International Presence in Hebron (TIPH) norsk UD (Norges ambassade til Israel og representasjonen i de palestinske områdene), Rabbi Hirsch og Angela Godfrey Goldstein.