Gard Filip Gjerdalen og medarbeidere har studert hjertet til 595 mannlige profesjonelle fotballspillere og 49 utrente kontroller ved bruk av ultralyd. Hensikten med dette prosjektet har vært å studere de fysiologiske endringene som skjer i hjertet ved regelmessig trening. Studiene viser at idrettsutøvere får større hjerter med tykkere vegger, men har ikke påvist noen endring i hjertets funksjon i hvile, sammenlignet med friske kontrollpersoner.

Plutselig hjertedød

Union of European Football Association (UEFA) introduserte et obligatorisk screening-program for alle elitefotballspillere i 2008 for å redusere forekomsten av plutselig hjertedød på fotballbanen. Hos unge idrettsutøvere er det en kombinasjonen av bakenforliggende sykdom eller tilstand i hjertet og hard fysisk aktivitet som er den vanligste årsaken til plutselig hjertedød. Screeningprogrammet inkluderte et spørreskjema, klinisk undersøkelse med blodtrykksmåling, EKG og ultralyd av hjertet.

Gard Gjerdalen

Ulik tykkelse på muskelvegg

Fra Tippeligaen og Adeccoligaen (1.divisjon) deltok 28 av 30 lag. Totalt ble 595 fotballspillere undersøkt og 49 utrente kontroller inkludert. Hovedfunnene i studiene er at afrikanske fotballspillere har tykkere muskelvegger i hjertet sammenliknet med hvite fotballspillere. Dette er viktig informasjon i forbindelse med utarbeidelse av normalverdier og helsesjekk hos fotballspillere. Videre viser resultatene at hjertets atrier øker mer i størrelse enn hjertets ventrikler. Vi ser også at høyt blodtrykk påvirker hjertet til unge fotballspillere. Endringene som følge av regelmessig trening har imidlertid ingen negativ effekt på hjertets funksjon i hvile, som tidligere antydet i mindre studier.

Jonny Hisdal og Kjetil Steine har veiledere gjennom Gjerdalens doktograd.
Jonny Hisdal og Kjetil Steine var veiledere gjennom Gjerdalens doktograd.

 

Kolleger og ansatte ved Bjørknes Høyskole gratulerer!