Hopp til hovedinnhold

Frivillige og obligatoriske samlinger

Hvert semester avholdes det samlinger digitalt eller på Bjørknes Høyskole som enten er obligatoriske eller frivillige. 

På samling vil du få undervisning i sentrale og emnespesifikke temaer, veiledning, delta i gruppearbeid og gjennomføre praktiske øvelser.

Se under de ulike fagområdene om det er samling i emnet du studerer på. 

Påmelding: Send mail til psykologi@bhioslo.no 

PSY3270 Konsulterende psykologi. Obligatorisk digital samling.   
Velg en av følgende digitale samlinger:  
Når:
11-12 februar (9-14)
11-12 mars (9-14)
25-26 mars (9-14)

PSY6170 Psykisk helse i skolen. Obligatorisk digital samling:
Når:

2. mars (10-16) og 3. mars (9-12) 
 

PSY6161 Miljøterapi. Obligatorisk digital samling:
Når: 8 mars (12.30-14.45)

PSY6061 Anvendt idrettspsykologi. Obligatorisk digital samling::
Når:
12 april (12-15)

Påmelding: Du finner info om samlinger under de aktuelle emnene/ studieprogrammene i Qybele, fagadministrator sender også ut melding i begynnelsen av semesteret med mulighet for melde deg på.
 

Grunnleggende ernæring, Kosthold og ernæring for barn og Kosthold og ernæring for eldre (felles for alle emner på de tre programmene):
Når: 11. og 12.mars (frivillig)

Bachelor i ernæring:

ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring:
Når: 11. og 12. februar (obligatorisk)

ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn:
Når: 18. og 19. februar (obligatorisk)

ERN6050 Forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis:
Når:
 24. – 26. mars eller 14. – 16. april (obligatorisk)