Fredrik jobber som høyskolelektor og nettlærer ved Bjørknes Høyskole. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo med en mastergrad i kognitiv-nevrovitenskap, og er fagansvarlig for blant annet kognitiv psykologi ved Bjørknes Høyskole. 

Bjørknes Høyskole Ansatt Psykologi FredrikFredrik har jobbet på Bjørknes Høyskole siden sommeren 2015. Før han begynte å jobbe hos oss har han hatt fem års arbeidserfaring fra helsesektoren i Oslo Kommune, og har jobbet som vitenskapelig assistent på forskningsprosjekter innen bedømming- og beslutningspsykologi og lingvistikk ved Psykologisk Institutt. Hans største faglige interessefelt er bedømming- og beslutningspsykologi, studien av visuell perseptuell stil, samt prokrastineringsforskning. I tillegg til å jobbe som høyskolelektor ved skolen sitter også Fredrik i styret i Psykologiforbundet.

 

 

Faglig kompetanseområder

Visuell persepsjon, persepsjon av optiske illusjoner, pupillometri, bedømming- og beslutningspsykologi, prokrastinerigsforskning.

 

Bakgrunn

  • Master of Philosophy in Psychology, Cognitive Neuroscience, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Bachelorgrad i kognitiv psykologi, Universitetet i Oslo

 

Undervisning og veiledningsområder

  • Kognitiv psykologi
  • Bedømming- og beslutningspsykologi
  • Persepsjon
  • Selvreguleringssvikt
  • Hukommelse og oppmerksomhet
  • Personlighetspsykologi

 

Aktuelle forskningsområder

  • Perceptual style in high-functioning autism: implications from pupillometry and optical illusion susceptibility
  • Atferdskorrelater til prokrastinering: Utforsking av hvilke atferder prokrastinører utsetter