Fredrik jobber som nettlærer og tekstforfatter ved Bjørknes Høyskole, og har en mastergrad i kognitiv- nevrovitenskap fra Universitetet i Oslo.

Fredrik har fem års arbeidserfaring fra helsesektoren i Oslo Kommune, og har jobbet som vitenskapelig assistent på forskningsprosjekter innen bedømming- og beslutningspsykologi og lingvistikk. Hans største faglige interessefelt er visuell perseptuell stil i personer med høyfungerende autisme, bedømming og beslutningspsykologi, samt prokrastineringsforskning.

Bjørknes Høyskole Ansatt Psykologi Fredrik

Faglig kompetanseområder

Visuell persepsjon av optiske illusjoner, pupillometri, bedømming- og beslutningspsykologi, prokrastinerigsforskning.

Bakgrunn

Mastergrad i kognitiv- nevrovitenskap, Universitetet i Oslo
Bachelorgrad i kognitiv psykologi, Universitetet i Oslo
Undervisning og veiledningsområder
Psykologi

Aktuelle forskningsområder

– Perceptual style in high-functioning autism: implications from pupillometry and optical illusion susceptibility
– Vurderingen av subjektiv risiko hos personer som prokrastinerer