I sin nye bok American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World, skriver Restad om hvordan amerikansk eksepsjonalisme påvirker den amerikanske utenrikspolitikken. Hva er egentlig amerikansk eksepsjonalisme?

 Les om Hilde Restad på Routledge he

Isolasjonisme eller internasjonalisme

Det har lenge vært bred enighet om at amerikansk eksepsjonalisme er en svart/hvitt-identitet der USA fremstår i to meget ulike versjoner. Enten anser amerikanere USA som det lovede land langt der borte, isolert fra resten av den gamle, korrupte verden, eller som et land med en misjonerende hensikt – nemlig å aktivt skulle redde resten av verden fra seg selv. Disse to sidene av den eksepsjonalistiske mynten sies å ha to tilsvarende utenrikspolitiske tilnærminger – isolasjonisme eller internasjonalisme.

 

Kritisk blikk på amerikansk historieskriving

I denne boken utfordrer Hilde Eliassen Restad dette svart/hvitt-bilde av amerikansk identitet og utenrikspolitikk. Restad argumenterer for at amerikansk historie avdekker en mer eller mindre konstant utenrikspolitisk tradisjon som hun kaller unilateral internasjonalisme, heller enn en at amerikansk utenrikspolitikk kan sees på som en pendel som svinger mellom isolasjonisme og internasjonalisme. Ved hjelp av et dypdykk i historiebøker avdekker Restad at amerikanske historikere ofte har skrevet om amerikansk eksepsjonalisme og utenrikspolitikk på en subjektiv heller enn objektiv måte. Hun inviterer til en samtale mellom statsvitenskapen og nyere, mer kritisk historie om det amerikanske selvbildet og de amerikanske utenrikspolitiske tradisjonene.

 

Hilde Eliassen Restad er ansatt som førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole og underviser på freds- og konfliktstudier.

Les mer om Hilde Restads bok på Routledge forlag