Forskning er en måte å engasjere seg på ved siden av studiene, som kan være relevant for det du ser for deg å gjøre etter studietiden. Dersom du allerede er tilknyttet et forskningsprosjekt og er over halvveis i bachelorgraden din her ved høyskolen kan du søke om stipend. Da kan det bli enda lettere å kombinere forskning med studier.

Det er mange grunner til at det å jobbe med forskning ved siden av studiene er nyttig:

 • du får et annet perspektiv på fagområdet ditt
 • du får et mer bevisst forhold til litteraturen
 • du kan se om forskning er noe du trives med
 • du får et nettverk du kan ha glede av videre i dine studier og evt. forskning

For å gjøre det lettere for deg å kombinere studier med forskning kan du nå altså søke om økonomisk støtte til forskningen gjennom Bjørknes Høyskoles forskningsstipend. Forskningsstipendet er på 25.000 NOK og utbetales i to rater; midt i 5. og 6. semester. Søknadsfristen er 15. november og 15. mai hvert år.

 

Hva kreves av deg?

Du må være opptatt på et bachelorstudium ved høyskolen. På søknadstidspunktet må du gå på 4. eller 5. semester. Det er krevende å forske, slik at du må ha gode karakterer for å komme i betraktning for stipendet. Søknaden må inneholde:

 • Fullstendig utfylt søknadsskjema
 • Motivasjonsbrev (1 side)
 • CV
 • Attest fra relevante kurs
 • Prosjektbeskrivelse (max 10 sider), inkludert sammendrag.
 • Veiledere: CV og publikasjonsliste
 • Erklæring fra veiledere
 • Bekreftelse fra sentrale partnere i prosjektet på at din deltagelse er klarert.
 • Evt nødvendige godkjenninger

Alle dokumenter lastes opp i søknaden nederst på siden. Merk at søknaden ikke behandles før søknadsfristen og at den må være komplett med alle nødvendige vedlegg for å komme i betraktning. 

 

Har du lyst til å engasjere deg innen forskning?

Om du ikke allerede er i gang er det alltid mulig å knytte seg til forskningsprosjekter du synes er spennende. Ta kontakt med interessante fagmiljøer som forsker innen områder du er interessert i og hør om de har behov for arbeidskraft mot veiledning. Dette må du gjøre på egen hånd. Dersom du finner et egnet sted kan du samle sammen dokumentasjonen du trenger for så å søke om forskningsstipend fra Bjørknes Høysskole. Hensikten med forskningsstipendet er å gjøre det lettere for deg som driver med forskning ved siden av studiene å ha råd til å legge ned den tiden vi vet at det vil kreves av deg. Vi ønsker deg lykke til!

 

Her søker du om forskningsstipend:

 

 • Husk at søknaden ikke kan behandles før alle nødvendige vedlegg er mottatt. Vent derfor med å søke til du har en komplett søknad.
  Dra og slipp filer her, eller
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.