Torsdag 22. september arrangerer Bjørknes Høyskole og Lovisenberg Diakonale Høyskole felles forskningsdag som del av de nasjonale Forskningsdagene. Årets tema er grenser. Alle foredrag er gratis og åpne for alle.

 

 

Disse skal snakke på forskningsdagen 2016:

Forskningsdagen har et eget event på facebook (Her finner du informasjon om tid og sted)
Les mer om de nasjonale forskningsdagene her

 

Doktorgradsstipendiat Randi Tofthagen -Lovisenberg Diakonale Høyskole

Hvordan forstå selvskading? Grenser for hva vi vet.
Grenser for hvordan vi forstår selvskade – i lys av kjønn, begrep og bakenforliggende hendelser i personens liv m.mer.
Endring i perspektiv fra 2010 til i dag. Egne refleksjoner i min egen ph.d prosess.

Professor Kristin Heggdal -Lovisenberg Diakonale Høyskole

Kjenner vi våre tålegrenser, og hvorfor er det viktig for å bevare helse?
Menneskers tålegrenser for aktivitet, fysiske og psykososiale miljøfaktorer og eksempler på hvordan folk med langvarige helseplager bruker denne kunnskapen for å fungere i hverdagen hjemme og arbeidslivet. Hva kan skje når vi setter grenser for oss selv og andre i tråd med kunnskapen om egne tålegrenser?

Førsteamanuensis Nina Margrethe Kynø -Lovisenberg Diakonale Høyskole

Hvem har rett til å bestemme grensene?
Behandlingen og omsorgen premature bar får på en nyfødtintensiv avdeling er avgjørende for barnas fremtid. Barn født etter ulike uker i svangerskapet har ulike forutsetninger for et liv utenfor livmoren, men antall uker er ikke alene bestemmende for etiske beslutninger for behandling. Foredraget tar utgangspunkt i spørsmål som ofte stilles helsepersonell som arbeider med premature barn.

Førsteamanuensis Hilde Restad -Bjørknes Høyskole

Er det noen grenser for hva en amerikansk president kan gjøre?
Hvilken krigsmakt den amerikanske presidenten har i dag, etter 11. september. Når den amerikanske presidenten kan beordre amerikanske statsborgere drept uten rettergang, er det noe den amerikanske presidenten ikke kan gjøre?

Førsteamanuensis Joshua Phelps -Bjørknes Høyskole

Hvordan bruker vi språk som grensesetter mellom minoritets og majoritetsgrupper i Norge?
Presentasjon av data fra doktorgradsprosjekt som observerte endringer i språkbruk i norsk media diskurs over tid. Foredraget reflekterer rundt hvordan språk kan både åpne og lukke grenser, og konsekvensene dette kan medføre for inklusjon og eksklusjon, og identitet.

Meld deg på og få informasjon om tid og sted for forskningsdagen her