Hopp til hovedinnhold
digitale verktøy i sykepleien
Førsteamanuensis Tore Pedersen med ny artikkel

Sykepleiere og bruk av et IKT-basert verktøy for medisinsk diagnostisering

Artikkelen ‘Affective forecasting of value creation: professional nurses' ability to predict and remember the experienced value of a telemedicine diagnostics ICT-service’ ble nylig publisert i den vitenskapelige fagfellevurderte journalen Behaviour & Information Technology (BIT) by Taylor & Francis. Forskningen har foregått i et prosjektsamarbeid med professorene Per Kristensson og Anna Brunström ved Karlstads universitet. Resultatene viser at teknologiske innovasjoner som kan bidra til bedre tjenester og økt livskvalitet ofte ikke tas i bruk på grunn av ’feilaktig’ lave forventninger til teknologien

Publisert i Forskningspublikasjoner Onsdag 25. november, 2020 - 10:11 | sist oppdatert Fredag 26. februar, 2021 - 12:26

Om artikkelen

Teknologiske innovasjoner innebærer ofte nye muligheter for forbedrede tjenester og økt livskvalitet innenfor flere samfunnsområder, blant annet innen helse og omsorg. Dessverre blir den positive effekten av innovasjonene ikke alltid tilstrekkelig utnyttet, ettersom verdien av innovasjonene ofte undervurderes, og brukerne ofte er nølende med å ta dem i bruk. Denne studien undersøkte sykepleieres forventninger til, og opplevelse av, bruken av et IKT-basert verktøy for medisinsk diagnostisering (telemedicine diagnostics).

Resultatene viser at sykepleiere undervurderer den positive effekten av et slikt verktøy og dets mange kvalitetsaspekter, ettersom sykepleierne ved faktisk bruk verdsatte verktøyet i betydelig større grad enn hva de på forhånd hadde forventet at de ville gjøre. Resultatene viser også at det var et emosjonelt ubehag knyttet til det å tenke seg å bruke et slikt verktøy, mens dette ubehaget forsvant når verktøyet ble tatt i bruk.

Den samfunnsmessige relevansen og betydningen av denne forskningen føyer seg inn i rekken av tidligere forskning innen forskningsfeltet ‘Affective Forecasting’, hvor det både i Pedersens og andres forskning vises at mennesker ofte feilbedømmer sine fremtidige emosjoner og derved foretar ikke-optimale valg og feilbeslutninger – i dette tilfellet ved at sykepleiere på grunn av ‘feilforventninger’ risikerer å velge bort teknologiske innovasjoner som de ved senere bruk vil komme til å bedømme som verdifulle.

Artikkelen er publisert online i journalen Behaviour & Information Technology i november og vil senere også bli publisert i trykt utgave.

Behaviour & Information Technology (BIT) by Taylor and Francis er en av de ledende publikasjoner for forskning i de menneskelige aspekter av informasjonsteknologi.

BIT rapporterer originale forskningsstudier, praktiske case-studier, og gjennomtenkte artikler om:

  • brukervennlighet og brukeropplevelse
  • menneske-maskin interaksjon
  • human / brukersentrert design
  • det sosiale, næringslivs- og menneskelige aspekter av den digitale verden