Hopp til hovedinnhold
trafikk
Tore Pedersen er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole.

Miljøpolitikkens psykologi

Hvilke avveininger gjør politikere og samferdselsmyndigheter når de vurderer hvilke virkemidler som må til for å oppnå miljøgevinster, for eksempel gjennom reduksjon av bilbruk? Må slike virkemidler alltid inneholde et element av «tvang»? Eller det mulig å oppnå en reduksjon av bilbruk gjennom virkemidler som hjelper folk til frivillig å velge andre og mer miljøvennlige transportformer?

Publisert i Forskningspublikasjoner av Tore Pedersen Mandag 24. september, 2012 - 12:40 | sist oppdatert Fredag 26. februar, 2021 - 16:00

Kan miljøgevinster oppnås gjennom frivillig reduksjon av bilbruk?

Dette var spørsmålene det svenske forskningsrådet stilte da de i 2012 ba et forskerteam, bestående av professor Margareta Friman ved Karlstads universitet, professor Tommy Gärling ved Gøteborgs universitet og førsteamanuensis Tore Pedersen ved Bjørknes Høyskole, om å oppsummere internasjonal forskning for å belyse om miljøgevinster kunne oppnås gjennomfrivillig reduksjon av bilbruk.

Skjermbilde av av samferdsel

Myke virkemidler

I forskningsrapporten Feasibility of Voluntary Reduction of Private Car Use gjorde forskerteamet rede for det de fant i den internasjonale forskningen på området. Blant annet at «myke» virkemidler som hjalp bilister til frivillig å endre sine reisevaner, ga miljøgevinster gjennom en umiddelbar reduksjon i bilbruk på opptil 30 prosent. I tillegg at disse «myke» virkemidlene hadde en betydelig større aksept i befolkningen enn de «hardere» virkemidlene som alltid innebærer et element av «tvang».

Hvis du vil vite mer om avveiningen mellom «myke» og «harde» virkemidler samt hvilket kunnskapsunderlag som ligger til grunn for miljø- og samferdselspolitikken når det gjelder reduksjon av bilbruk, kan du lese den korte artikkelen Redusert bilbruk på frivillig basis i det norske tidsskriftet Samferdsel, som utgis av Transportøkonomisk Institutt.

Verdifull kunnskap fra psykologifeltet

I den korte artikkelen viser de at det er mye verdifull kunnskap å hente fra psykologifeltet, blant annet om hvordan reisebehov og reisevaner oppstår, utvikles og opprettholdes, samt hvordan behovene og vanene kan endres gjennom både målrettet informasjon og andre virkemidler som bemyndiger den enkelte til selv å redusere sin bilbruk – det vil si uten at det utøves «tvang».

Hvis du vil gå i dybden og lese enda grundigere om temaet, kan du lese den fullstendige rapporten Feasibility of Voluntary Reduction of Private Car Use, publisert av Karlstad universitet.