Hopp til hovedinnhold
ernæringskonferansen
Marit Kolby var invitert som foredragsholder på symposiet: Ultra-processed foods – potential health impacts

Marit Kolby presenterte på konferanse i Dublin

14-18 oktober 2019 ble den 13. ernæringskonferansen i regi av The Federation of European Nutrition Societies (FENS) holdt i Dublin, Irland. Konferansen hadde tittelen: Malnutrition in an Obese World: European Persepctives.

Publisert i Forskningspublikasjoner Søndag 20. oktober, 2019 - 12:36 | sist oppdatert Torsdag 2. september, 2021 - 10:26

Marit Kolby var invitert som foredragsholder på symposiet: Ultra-processed foods – potential health impacts, og presenterte følgende innlegg:  Opportunity makes pathogen? – Potential Mechanisms connecting Ultra-processed Foods with Gut Inflammation

Sammendrag fra presentasjonen

Kosthold har en stor innvirkning på forekomst av ikke-smittsomme sykdommer, og de fleste av slike sykdommer har elementer av inflammasjon som del av sykdomsbildet. En stadig økende mengde evidens knytter ultraprosessert mat til slike helseutfall, men biologiske mekanismer har tidligere ikke blitt klarlagt.

Flere av de fysiske og kjemiske prosesser som benyttes i produksjonen av ultraprosessert mat har potensial til å endre vekst og endre genuttrykk hos bakteriene i vårt fordøyelsessystem, noe som kan påvirke inflammasjonsprosesser og metabolisme hos verten, og bidra til sykdom.

Maten vi spiser må bedømmes ut fra kvalitet fra og evne til å opprettholde biologisk homeostase (normaltilstand), og ikke bare ut fra energi og næringsstoffer. Hele råvarer og minimalt prosessert mat bør danne grunnlaget for vårt kosthold, og ultraprosessert mat bør unngås for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer.