Hopp til hovedinnhold
Joshua Phelps
Hva som er motivasjonen bak trening påvirker om man får psykologisk utbytte av aktiviteten, forklarer Frode Stenseng og Joshua Phelps.

Joshua Phelps: artikkel om psykologisk utbytte av idrettsaktiviteter

Hva som er motivasjonen bak trening påvirker om man får psykologisk utbytte av aktiviteten, forklarer Frode Stenseng og Joshua Phelps i en nylig publisert artikkel. Funnene viser at det er en sammenheng både mellom hvordan aktiviteten har blitt internalisert, samt livssituasjonen til vedkommende, og hvordan aktiviteten er knyttet opp i mot "virkelighetsflukt".

Publisert i Forskningspublikasjoner Onsdag 25. november, 2020 - 12:11 | sist oppdatert Torsdag 25. februar, 2021 - 23:29

Artikkelen er publisert i den vitenskapelige seksjonen i Psykologisk.no, Scandinavian Psychologist.

Artikkelen handler om hvordan motivasjonsmodeller (om lidenskap til en aktivitet og eskapisme) kan forklare psykologiske (særlig affektive) utbytte man kan få ut av en idrettsaktivitet. Funnene viser at det er en sammenheng både mellom hvordan aktiviteten har blitt internalisert (som forklares gjennom en “harmonious” eller “obsessive” lidenskap) og livssituasjon til vedkommende og hvordan aktiviteten er knyttet opp i mot “virkelighetsflukt” (som self-expansion eller self-suppresion). Les hele artikkelen

Artikkelen har i tillegg fått et mer populært oppslag på psykologisk.no 

Her omtales noen av de “mørkere” sidene til trening og idrett: at aktiviteter som man tradisjonelt sett tenker på som sunne, ikke nødvendigvis bidrar til god psykisk helse. -Tidligere tenkte man gjerne at all trening er bra, men nå begynner man å se at det er motivasjonen bak treningen som bestemmer i hvilken grad man skal ha godt psykologisk utbytte av den, sier førsteforfatter Frode Stenseng til psykologisk.no.
Les artikkelen her

Les mer om nivå 1 tidsskriftet der artikkelen er publisert her