Hopp til hovedinnhold
marinejegere

Hva kjennetegner personligheten til marinejegere og spesialjegere?

I en ny artikkel i ”Frontiers in Psychology” beskriver Tom H. Skoglund og Ole Boe (begge fra Bjørknes Høyskole), sammen med Thor-Håvard Brekke og Frank B. Steder fra Forsvaret, hva som kjennetegner personligheten til marinejegere og spesialjegere.

Publisert i Forskningsaktuelt av Tirsdag 5. mai, 2020 - 14:03 | sist oppdatert Tirsdag 15. juni, 2021 - 23:38

Publikasjonens navn: Big Five Personality Profiles in the Norwegian Special Operations Forces 

Sammendrag:
De norske spesialstyrkene består av Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando. Disse avdelingene er militære eliteavdelinger, og operatørene som jobber i disse avdelingene har gjennomgått et usedvanlig krevende seleksjonsopplegg og avansert militær opplæring.

Avdelingene kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering, blant annet for å gjennomføre spesielle operasjoner konvensjonelle militære styrker ikke er trent til. Det var derfor av interesse å undersøke potensielle personlighetsforskjeller mellom spesialstyrke-operatører og annet militært personell. En personlighetstest som måler Big Five trekkene ble brukt til dette formålet.

Hovedfunnet i studien var at spesialjegere og marinejegere hadde lavere verdier på ekstroversjon, omgjengelighet og nevrotisisme sammenlignet med andre militære personellkategorier. Skoglund og medforfattere diskuterer betydningen av dette funnet, og argumenterer for at profilen er funksjonell med tanke på kjennetegn ved tjenesten i spesialstyrkene.

Les hele artikkelen her
 

Les mer om forskerne: 
Ole Boe 
Tom H. Skoglund