Hopp til hovedinnhold
Tomater
Røyking og fedme øker risikoen for divertikler, mens fysisk aktivitet beskytter mot sykdommen ifølge to nye meta-analyser

Dagfinn Aune: Røyking, fedme og lite fysisk aktivitet øker risikoen for divertikler

Røyking og fedme øker risikoen for divertikler, mens fysisk aktivitet beskytter mot sykdommen ifølge to nye meta-analyser av førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole Dagfinn Aune og medarbeidere. Meta-analysene inkluderte fem prospektive studier vedrørende røyking (med over 6000 tilfeller av divertikler og mer enn 385000 deltakere), seks studier på overvekt/fedme (28000 tilfeller, 1.6 millioner deltakere), og fem studier på fysisk aktivitet (2000 tilfelller og 147000 deltakere). 

Publisert i Forskningspublikasjoner Onsdag 25. november, 2020 - 12:09 | sist oppdatert Torsdag 25. februar, 2021 - 23:31

Divertikler er en vanlig sykdom i høyinntektsland og kjennetegnes ved utposninger på tykktarmen som man tenker kan utvikles på grunn av en svakhet i muskelveggen i tarmen. I utposningene kan det samle seg avføring og bakterier og de kan gi betennelse, blødninger og smerter. Forekomsten av sykdommen varierer med en faktor på 20-40 mellom høyinntektsland og lavinntektsland og studier har vist at Japanere som flytter til USA har kraftig økt forekomst av sykdommen og at det har vært en stor økning av forekomsten av sykdommen over tid I Asia. Dette tyder på at livsstilsfaktorer er svært viktige for utviklingen av divertikler. Tidligere studier har vist at høyt inntak av rødt kjøtt og lavt inntak av fiber og bruk av NSAIDs øker risikoen for divertikler. I tillegg har det vært studier som har antydet at røyking, fedme og lav fysisk aktivitet kan øke risikoen, men med blandede resultater og disse har ikke vært sammenfattet i en meta-analyse tidligere. Nåværende og tidligere røykere hadde henholdsvis 36% og 17% økt risiko for divertikler sammenlignet med de som aldri hadde røykt og risikoen økte med antall sigaretter man  røyker per dag. De som hadde røykt 30 sigaretter daglig hadde ca. 50% økning i risikoen sammenlignet med ikke-røykere. I analysen av fedme var det 28% økning i risikoen for en økning i kroppsmasseindeks på 5 enheter for divertikkelsykdom, 31% for divertikulitt (betennelse i divertiklene) og 20% for komplikasjoner relatert til divertikkelsykdom (perforasjon av tarmen, blødninger etc.). Sammenlignet med en person med en KMI på 20 var det en 50% økning i risikoen for overvektige og dobling i risikoen for de med fedme og for de med en KMI på 40 var det en tredobling i risikoen. De som hadde høyest nivå av fysisk aktivitet hadde 26% lavere risiko for å utvikle divertikler sammenlignet med de som var minst aktive. Mange av studiene hadde justert for andre risikofaktorer, men kan kan selvfølgelig ikke helt ekskludere at konfundering fra andre risikofaktorer enn de som har blitt målt og analysert.

Det trengs flere studier for å kunne si noe om spesifikke typer fysisk aktivitet er spesielt gunstige for å redusere risikoen for divertikler eller om ulike mål på fedme (generell fedme vs. magefedme) er spesielt sterkt knyttet til divertikler. Flere studier trengs også for å få svar på om risikoen blir enda lavere ved langvarig røykeslutt sammenlignet med om man fortsetter å røyke. Men de to meta-analysene støtter uansett anbefalingene til befolkningen om å være fysisk aktive, holde seg seg slanke, unngå tobakksrøyking, og slutte å røyke for de som røyker.