Hopp til hovedinnhold
Tom H. Skoglund og Ole Boe
Tom H. Skoglund og Ole Boe

Artikkelpublikasjon av Tom H. Skoglund og Ole Boe

I en ny artikkel i ”Frontiers in Psychology” beskriver Tom H. Skoglund og Ole Boe (begge fra Bjørknes Høyskole), sammen med Thor-Håvard Brekke og Frank B. Steder fra Forsvaret, hva som kjennetegner personligheten til marinejegere og spesialjegere.

Publisert i Forskningspublikasjoner av Tirsdag 24. november, 2020 - 12:23 | sist oppdatert Tirsdag 24. november, 2020 - 12:25

De norske spesialstyrkene består av Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando. Disse avdelingene er militære eliteavdelinger, og operatørene som jobber i disse avdelingene har gjennomgått et usedvanlig krevende seleksjonsopplegg og avansert militær opplæring. Avdelingene kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering, blant annet for å gjennomføre spesielle operasjoner konvensjonelle militære styrker ikke er trent til. Det var derfor av interesse å undersøke potensielle personlighetsforskjeller mellom spesialstyrke-operatører og annet militært personell. En personlighetstest som måler Big Five trekkene ble brukt til dette formålet.

Hovedfunnet i studien var at spesialjegere og marinejegere hadde lavere verdier på ekstroversjon, omgjengelighet og nevrotisisme sammenlignet med andre militære personellkategorier. Skoglund og medforfattere diskuterer betydningen av dette funnet, og argumenterer for at profilen er funksjonell med tanke på kjennetegn ved tjenesten i spesialstyrkene.

Les artikkelen i Frontiers in Psychology