Bjørknes Høyskole har som overordnet mål å fremme forskning av høy kvalitet, samt å involvere studentene i forskningen. Ved å formidle resultater fra vår forskning og faglige utviklingsarbeid, er vi med på verdiskapning og fornyelse innen en rekke viktige sektorer. Her kan du lese mer om våre forskningsprosjekter: