Forskning og utvikling er prioriterte områder på Bjørknes Høyskole. Forskning og formidling er integrert i alle våre studietilbud både på nett og sted.

Forskningsstrategi ved Bjørknes Høyskole

Selv om Bjørknes Høyskole er blant de mindre utdanningsinstitusjonene, prioriterer vi egen forskning.

Høyskolens styre har det overordnede ansvar for forskningen, og foretar strategiske prioriteringer på bakgrunn av forskningsstrategien. Forsknings- og utviklingsutvalget gir råd til høyskolens ledelse i forskningsspørsmål, og har et spesielt ansvar for forskningsstrategien.

Forskningen ved høyskolen utføres primært av de vitenskapelige ansatte, og vi har forskere både på stipendiat, post doc/
1. amanuensis og professornivå.  Det er et overordnet mål for høyskolen å fremme forskning av høy kvalitet innen aktuelle fagområder, samt å involvere studentene i forskningen.​

Det forskningsstrategiske arbeidet ledes av rektor, som har en forskningsleder med i sin stab. Forskningsleder leder forsknings- og utviklingsutvalget (FUU) ved høyskolen. FUU har representanter både fra andre utdanningsinstitusjoner, studentene, stipendiatene og øvrige vitenskapelige ansatte, og gir råd til ledelsen og styret i saker som gjelder forskning og utvikling.

Les om forskningsprosjekter tilknyttet høyskolen

Les om forskningsformidling og publiseringer ved Bjørknes Høyskole

 

Forskning innen alle våre fagområder

Bjørknes Høyskole samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Vi har prosjekter innen blant annet følgende temaer:

 • Ernæringstoksikologi og metabolisme
 • Fysiologi
 • Idrettsfysiologi
 • Sykdomsmekanismer
 • Internasjonale relasjoner
 • Afrikastudier
 • Organisasjonsledelse
 • Konsumentpsykologi

Nå kan studenter søke om forskningsstipend

 • Alle
 • Årsstudier
 • Bachelor
 • Enkeltemner
 • Halvårsstudier
 • Kurs
 • Nettstudier
 • Profesjon
 • Studier i Oslo
 • Utlandet
 • Videreutdanning