Kronisk hjertesykdom er blant de vanligste dødsårsakene i Norge. Til tross for optimal behandling vil kronisk hjertesykdom ha dårligere prognose enn de fleste kreftsykdommer. For å utvikle nye legemidler med mer beskyttende effekt på hjertet enn de som finnes i dag, studerer jeg hvordan hjertets pumpekraft på kort- og lang sikt reguleres av bestemte signalmolekyler. Deretter tester jeg hvordan disse signalmolekylene kan brukes som mål for legemiddelbehandling ved hjertesykdom, med mål om å oppnå ny og forbedret behandling av hjertepasienter i framtiden.