Fredager 11:45-12:30 vil det være spørretimer på Loftet. Oddetallsuker vil det være tema, hvor noen kommer for å prate litt om aktuelle temaer som er viktig for deg som student. Partallsuker vil det være åpne spørretimer hvor rådgiverne sitter for å veilede med hva det enn skulle være behov for.

Oversikt over spørretimene for høstsemesteret 2018

Tidspunkt: Fredager kl. 11:45-12:30 (ta med matpakka opp på Loftet – du har tid mellom forelesningene!)

NB: Endringer kan skje i løpet av studieåret

Fredag 9. november – Tema kommer

Fredag 16. november – Åpen spørretime med rådgiverne

Fredag 23. november – Kirkens SOS kommer innom med informasjon

Fredag 30. november – Åpen spørretime med rådgiverne

Fredag 7. desember – Tema kommer

Fredag 14. desember – Åpen spørretime med rådgiverne

 

Dette har vært tatt opp så langt dette semesteret:

Fredag 7. september – Åpen spørretime med rådgiverne + omvisning på huset om noen ønsker det!

Fredag 14. september – Administrasjonen gjenforteller “alt du allerede har glemt” om info som kan være nyttig å huske!

Fredag 21. september – Åpen spørretime med rådgiverne og praktisk informasjon om eksamen med eksamensansvarlig

Fredag 28. september utgår pga. årets FOTBALLCUP i Manglerudhallen 09:00-14:00

Fredag 5. oktober – Åpen spørretime med rådgiverne og praktisk informasjon om eksamen med eksamensansvarlig

Fredag 12. oktober – Helga Fjærvoll prater om hvordan å referere med APA-stilen (dette blir rettet mot psykologi og ernæring – IKKE FK/INT som bruker ASA-stilen)

Fredag 26. oktober – Bjørnar Østby & Fredrik Færevaag skal prate om hvordan å unngå plagiat!

Fredag 2. november – Åpen spørretime med rådgiverne