Ernæringsstudentenes Linjeforening har invitert Finn Skårderud for å holde foredrag om spiseforstyrrelser og kroppspress. I tillegg kommer Trude Bjørsvik, som har levd med spiseforstyrrelser i mange år. Teamet er aktuelt for de fleste fag og studenter, så. møt opp på klasserom 3 kl. 09:00 26.november!

Skårderud donerer honoraret  til Institutt for spiseforstyrrelser, Villa Sult. Linjeforeningen for ernæringsfysiologi ved Bjørknes Høyskole håper å se full forelesningssal!

Si at du kommer på foredraget om kroppspress og spiseforstyrrelser her

Finn Skårderud til Bjørknes Høyskole

Psykiater, professor, forfatter og internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser

Finn Skårderud driver også egen psykoterapeutisk praksis i Oslo, samt at han arbeider som psykiater med toppidrettsutøvere. Som overlege ved Oslo Universitetssykehus leder han et behandlings- og forskningsprosjekt om såkalt mentaliseringsbasert behandling for spiseforstyrrelser. Les mer om Finn Skårderud her

 

Villa Sult og Spiseforstyrrelser.no

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser ble etablert som ideell stiftelse av Pål Georg Gundersen og Finn Skårderud i 2014.

Organisasjonen er en videreføring av psykiater Finn Skårderuds foretak Institutt for spiseforstyrrelser, etablert i 1997. Det nye instituttet er en rammeorganisasjon for flere virksomheter: behandling, forskning, undervisning og utdannelse. Utover dette har stiftelsen en eksplisitt ambisjon om å være i dialog med miljøer for kunst og kulturformidling. Stiftelsen skal også å være en del av den offentlige debatten om spiseforstyrrelser og beslektete temaer. Les mer om stiftelsene her

Les intervju med Trude Bjørsvik her

Si at du kommer på foredraget om kroppspress og spiseforstyrrelser her