Erik underviser i kritisk og abnormal psykologi og forsker blant annet på livskvalitet og ideologi.

 

 

Bakgrunn

PhD (psykologi), Universitetet i Oslo, 2016

Cand. psychol., Universitetet i Oslo, 2006

MSc, Organisational and social psychology, London School of Economics and Political Science, 2000

Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 1991

 

Undervisningsområder

Språk- og kulturpsykologi

Kritisk psykologi

Vitenskapsteori og forskningsmetode

 

Aktuelle forskningsområder

Hverdags- og fagforståelser av psykologiske fenomener

Språkbruk og kommunikasjon

Livskvalitet og ideologi

 

English

Everyday and academic conceptualizations of psychological phenomena

Language and communication

Well-being and ideology