Erik underviser i kritisk og abnormal psykologi og forsker blant annet på livskvalitet og ideologi.

Erik Carlquist har doktorgrad i kultur- og samfunnspsykologi fra Universitetet i Oslo, og underviser og forsker i kritisk psykologi og språkpsykologi.

 

Bakgrunn

Stipendiat og postdoktor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Profesjonsstudiet i psykologi, Universitetet i Oslo

MSc Organizational and Social Psychology, London School of Economics and Political Science

Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

 

Undervisningsområder

Kritisk psykologi

Abnormalpsykologi

 

Aktuelle forskningsområder

Psykologiske fenomener slik de forstås gjennom hverdags- og fagspråk

Rådende forestillinger om livskvalitet og psyke – stabilitet og endring

Samfunnspsykologiske analyser av sosiale media og massemedia

 

English

Psychological phenomena as understood through everyday and academic language

Dominant representations of well-being and mind – stability and change

Socio-psychological analyses of social and mass media discourse