Hopp til hovedinnhold

PSY4410 Anvendt kvalitativ forskningsmetode

I dette emnet lærer du ulike metoder for å samle og analysere kvalitative data, slik som intervjuer, gruppesamtaler og tekster på internett. Slike metoder har en viktig plass i psykologifaget, blant annet fordi de kan gi nyansert kunnskap om menneskers konkrete levde liv. 

Anvendt kvalitativ forskningsmetode er et av de obligatoriske emnene i master i psykologi.