Hopp til hovedinnhold

PSY4300 Forskningsdesign og kritisk tenkning

Dette emnet tar for seg planlegging og design av empiriske forskningsprosjekter. Emnet gir en innføring i vitenskapsteoretiske perspektiver på psykologisk forskning, og retter et kritisk blikk på utbredte praksiser i forskningsverden.