Hopp til hovedinnhold

PSY4120 Veiledning og kommunikasjonsferdigheter

Dette er et praktisk emne hvor studentene oppfordres til å reflektere rundt sin egen rolle i relasjon til andre, samt øver på konkrete relasjonelle- og kommunikative ferdigheter. Emnet inneholder også en innføring i viktige teorier og modeller for relasjonsbygging, kommunikasjon, konflikt, gruppeprosesser og veiledning. 

Veiledning og kommunikasjonsferdigheter er et obligatorisk emne i fordypningen anvendt helsepsykologi og forebygging.