Hopp til hovedinnhold

PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 sp)

Innføring i generell psykologi gir deg en grunnleggende innføring i psykologiens hovedprinsipper og i bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du lærer også om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

Om emnet

Innhold i innføring i generell psykologi

 • sentral forskningsmetodikk innen psykologien 
 • etiske og forskningsbaserte problemstillinger innen psykologien 
 • motivasjon og emosjoner 
 • læringspsykologi – inkluderer blant annet klassisk betinging, operant betinging, observasjonslæring 
 • kognitiv psykologi – inkluderer blant annet persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, bevissthet, språk og tenkning 
 • personlighetspsykologi – inkluderer blant annet ulike perspektiver på personlighet, måling og testing 
 • biologisk psykologi – inkluderer blant annet nervesystemet, hjernens funksjon, hjernens utvikling og oppbygning 
 • sosialpsykologi – inkluderer blant annet sosial påvirkning, sosial tenkning, sosiale relasjoner 
 • utviklingspsykologi – inkluderer blant annet kognitiv utvikling, emosjonell utvikling, sosial utvikling, tilknytning 
    

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

 • kjennskap til bredden og sentrale paradigmeskifter innen psykologi som fag og vitenskap 
 • kunnskaper om ulike teoretiske perspektiv innen psykologien og har forståelse for 
 • at faget rommer ulike innfallsvinkler til samme tema 
 • kjennskap til sentrale emner, begreper, forskningsfunn og teorier innenfor ulike områder av psykologien

 

Ferdigheter

 • evne til å identifisere likheter og forskjeller mellom nyere teorier og klassiske teorier og diskusjoner 
 • evne til å lese lærebokstoff på engelsk, finne frem til sentrale poeng i vitenskapelige litteratur og fremstille dette skriftlig på en selvstendig måte 

 

Generell kompetanse

 • faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier 
 • innsikt i sammenhengen mellom egen innsats og egen faglig utvikling 

 

Vurderingsform

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.  

 

Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • 4 godkjente nettbaserte kurs innenfor noen av de meste sentrale områdene innen psykologien

 

Eksamen

Eksamen i PSY1130 Innføring i generell psykologi

 • multiple-choice-eksamen på 2 timer. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Gradert karakter A–F. 

 

Overlappende emner 

Deler av emnet overlapper med PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap, PSY1230 Utviklingspsykologi, PSY1240 Sosial og personlighetspsykologi, PSY1250 Kognitiv psykologi, PSY2230 Biologisk psykologi og PSY2250 Abnormal psykologi eller tilsvarende. For studenter som allerede har noen av disse emnene, og ønsker å ta PSY1130, vil det gjøres en individuell vurdering om uttelling for PSY1130 Innføring i generell psykologi.