Hopp til hovedinnhold

Obligatoriske, praktiske tilleggsemner

Gjennom begge semesterene har du praktiske tilleggskurs fra Saxion University som alle er obligatotoriske 

Research / Innovation 

Et viktig emne for den moderne fysioterapeut. Det er viktig å holde seg oppdatert på hva vitenskapen sier om utviklingen i de forskjellige fagområder innenfor yrket. Undervises i trimester 2 og 3

Klinisk Fysioterapi 

Du lærer undersøkelsesmetodikk og teknikk. Under-søkelsesmetodikken er tuftet på ”Clinical Reasoning” og har som mål å kunne gi studenten muligheten til å gjøre kliniske vurderinger av pasientens plager og være i stand til å stille en fysioterapeutisk diagnose. Undervises i trimester 1,2,3.

Øvelsesterapi 

Treningslære og praktisk opplæring i oppbygging og tilpasning av øvelser for alle treningskvaliteter. Undervises i trimester 1,2,3.

Massasje 

Opplæring i basisferdigheter i massasje ved bruk av forskjellige massasjeteknikker på ryggen og under- og overekstremitetetene. Undervises i trimester 1,2,3.

Fysioteknikk 

Opplæring i basisferdigheter i varme- og kuldeterapi og TENS. Undervises i trimester 1,2,3.

Study Team Meetings 

Undervisning i små grupper. Rettet mot prosjektarbeid og samarbeid. Undervisningen er lagt opp rundt praktiske caser og arbeidskrav. Undervises i trimester 1,2,3.

Biomekanikk 

Emnet gir en innføring i generelle prinsipper for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til grunnleggende bevegelsesformer og idrettsaktiviteter. Undervises i trimester 2.