Hopp til hovedinnhold

MG1301 Samfunn, vitenskap og psykiatri (5 sp)

Dette emnet vil gi deg mer kunnskaper om psykiske lidelser, det Norske trygdesystemet, medisinsk etikk og grunnleggende prinsipper innen epidemiologi og medisinsk forskning. Etter dette emnet skal du kunne reflektere over de interessante sammenhengen mellom helse og samfunn.

Emnekode: MG1301
Tittel: Samfunn, vitenskap og psykiatri
Type: Obligatorisk
Plassering:  
Studiepoeng: 5 studiepoeng
Opptak og adgangsregulering: Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr opptaksreglementet.

 

Om emnet

Temaer for dette emnet er psykiske lidelser, samfunnsmedisin og etikk. 

 

Læringsutbytte 

Kandidaten 

  • kjenner til de viktigste psykiske sykdommene 
  • kjenner til samfunnsmedisinske arbeidsprinsipper og helsevesenets organisering 
  • kjenner til organiseringen av trygdesystemet i Norge, og sentrale regler og ordninger 
  • kjenner til grunnleggende prinsipper ved medisinsk etikk og etiske aspekter ved medisinske problemstillinger 
  • kjenner til grunnleggende prinsipper innen epidemiologi og medisinsk forskning

Ferdigheter 

  • kan reflektere over sammenhengen mellom helse og samfunn

Generell kompetanse 

  • har innsikt i hvordan sykdom i de ulike organsystemene påvirker livskvalitet og prognose, samt kjenner begrensninger i egen kunnskap 

Arbeidskrav 

  • obligatorisk innleveringsoppgave i vitenskapelig skriving 
  • nettkurs i samfunnsmedisin

Eksamen

Avsluttende skriftlig nettbasert eksamen (2 timer) avholdes hvert trimester. Eksamen kan også avholdes stedlig. Det gis bokstavkarakter (A-F)