Hopp til hovedinnhold

MG1201 Sykdomslære (15 sp)

I dette emnet får du en innføring i blant annet de viktigste sykdomsmekanismene i kroppen, sykdommer knyttet til ulike organer og mye mer.  Du vil også tilegne deg kunnskaper til å kunne reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser.

Emnekode: MG1201
Tittel: Sykdomslære
Type: Obligatorisk
Plassering: Første semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng
Opptak og adgangsregulering  Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr opptaksreglementet. 

 

Om emnet

Emnet gir en innføring i generelle mekanismer for sykdomsutvikling, samt sykdommer i de ulike organsystemene. 

 

Læringsutbytte 

Kandidaten

 • har kunnskap om de viktigste generelle sykdomsmekanismene i kroppen. 
 • kjenner til generelle prinsipper innen farmakologi 
 • kjenner til den generelle oppbygningen av mikroorganismer, og hvordan disse mikroorganismene kan utløse sykdom. 
 • har kunnskap om de viktigste kliniske uttrykk for infeksjon, samt hvordan infeksjoner spres og kan forebygges. 
 • har kunnskap om de viktigste sykdommene i hjerte- og karsystemet 
 • kjenner til de viktigste sykdommene i blodet 
 • har kunnskap om de viktigste sykdommene i luftveiene 
 • kjenner til de viktigste sykdommene i nyre og urinveier 
 • kjenner til de viktigste sykdommene i fordøyelsessystemet 
 • kjenner til de viktigste sykdommene i nervesystemet 
 • har kunnskap om de viktigste sykdommene i endokrine organer 
 • kjenner til de viktigste sykdommene i øvre luftveier og øret 
 • kjenner til de viktigste sykdommene i øynene 
 • kjenner til de vanligste revmatologiske sykdommene 
 • kjenner til aldringsprosessen og de vanligste sykdommene innen geriatri 
 • kjenner til de viktigste sykdommene hos barn 
 • kjenner til de viktigste sykdommene i huden 
 • kjenner til hva som kjennetegner et normalt svangerskap og vanlige plager og sykdommer under svangerskap, samt plager knyttet til overgangsalderen (klimakteriet)

Ferdigheter

 • kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene sykdommer i ulike organsystemer.

Generell kompetanse 

 • har innsikt i hvordan sykdom i de ulike organsystemene påvirker livskvalitet og prognose, samt kjenner begrensninger i egen kunnskap 

Arbeidskrav

I dette emnet er det to obligatoriske innleveringsoppgaver.

Eksamen

Avsluttende skriftlig nettbasert eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Eksamen kan også avholdes stedlig. Det gis bokstavkarakter (A-F)