Hopp til hovedinnhold

MED1200 Hjerte-kar-væske (10 sp)

I emnet MED1200 blir du bedre kjent med anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte-kar-blodsystemet og nyrene. Emnet vil gi deg en bedre forståelse av blant annet hvordan kroppens sirkulasjon og væskebalanse fungere.

Om emnet

Emnet gir organbasert opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte/kar-systemet, blodet og nyrene/urinveiene. Emnet gir en innføring i kroppens sirkulasjon og væskebalanse, reguleringen av denne samt hvordan den kan svikte.
 

Læringsutbytte

Kunnskap 

 • har kunnskap om oppbygning og funksjon av hjertet og blodkar, med spesiell vekt på rollen til hjertekamrene, klaffene, det elektriske ledningssystemet og kransarteriene 
 • har kunnskap om de ulike typer blod- og lymfekar og hvilke faktorer som regulerer funksjonen i hjertet og blodkar 
 • har kunnskap om hvordan blodtrykket reguleres både på kort sikt og over lengre tid 
 • kjenner til og kan beskrive de viktigste sykdommene i hjerte- og karsystemet, samt virkningen av vanlige legemidler som brukes i behandlingen av hjerte- og pasienter 
 • kjenner til blodets ulike celletyper og andre bestanddeler 
 • har kunnskap om de viktigste sykdommene i blodet 
 • kjenner til oppbygning og funksjon av nyrene og urinveiene, samt urinproduksjon, væskeomsetning inkludert regulering av sentrale elektrolytter, syre/base-nivå og osmolaritet i kroppen 
 • har kunnskap om de viktigste sykdommene i nyre og urinveier

 

Ferdigheter

 • kan reflektere rundt hvordan blodtrykket påvirkes dersom faktorer i hjertet eller karsystemet endres
 • kan gjennomføre og fremstille en enkel beskrivelse av et normal EKG og vurdere histologiske snitt av hjerte- og karsystemet
 • kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene ved hjerte- og karsykdom, blodsykdom eller nyre- og urinveissykdom
 • kan vurdere makroskopiske preparater og histologiske snitt av nyrene- og urinveiene
 • kan vurdere hvordan hormonelle reguleringsmekanismer kan kompensere for endringer i kroppens væske og elektrolyttbalanse samt vurdere hvordan dette bidrar til gjenopprettelse av likevekten i kroppen

 

Generell kompetanse 

 • har innsikt i hvordan sykdom i hjerte- og karsystemet, blodet og nyrene- og urinveiene påvirker livskvalitet og prognose, samt kjenner begrensninger i egen kunnskap

 

Tidsramme 

1,5 måned fulltids studieinnsats

 

Vurderingsform

Arbeidskrav 

I dette emnet er det fire obligatoriske kurs, samt krav om aktiv deltakelse i det digitale klasserommet: 

 • godkjent kurs «disseksjon av hjerte
 • godkjent kurs «disseksjon av nyre-urinveier
 • godkjent kurs «histologi av nyre/hjerte/blod/muskel
 • godkjent kurs «fysiologikurs (hjerte og kar)
 • kursene tas som elektroniske kurs. De må være godkjent før man kan meldes opp til eksamen.

 

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering 

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr. opptaksreglementet. Anbefalte forkunnskaper er MED 1100 eller tilsvarende. Dette emnet tas sammen med studenter på årsstudium i medisin grunnfag.