Hopp til hovedinnhold

MB1410 Samfunn og medisin I (3 sp)

Emnet gir studenten innføring i praktisk-teoretisk førstehjelp og vil gjøre studenten i stand til å utføre førstehjelp utenfor sykehus. Emnet omhandler videre medisinsk historie og etikk.

Emnekode: MB1410
Tittel: Samfunn og medisin I
Type: Obligatorisk
Plassering: Første semester
Studiepoeng: 3 studiepoeng

 

Læringsutbytte

Kunnskap

  • har kunnskap om indikasjon for, effekten av og praktisk gjennomføring av førstehjelp 
  • kjenner til sentrale hendelser i medisinsk historie og utvikling av medisinsk praksis i et historisk perspektiv  
  • kjenner til sentrale aspekter innen medisinsk etikk

Ferdigheter

  • kan gjennomføre førstehjelp utenfor sykehus i ulike realistiske situasjoner 
  • kan reflektere over medisinsk-etiske problemstillinger 

Generell kompetanse

  • kjenner til sammenhenger mellom medisinske problemstillinger, førstehjelp og etikk 

Arbeidskrav

  • praktisk-metodisk ferdighetstrening i førstehjelp 
  • refleksjonsnotat i medisinsk etikk 

Eksamen

Stedlig, digital eksamen på 1 time. Det gis bestått/ ikke-bestått. 

OBS! Endringer pga. tiltak for å redusere spredning av koronasmitte 1.semester 2020/2021:
Stedlig, digital eksamen vil avholdes som digital eksamen som tas hjemme.