Hopp til hovedinnhold

GERN1101 Anatomi, fysiologi og matkunnskap (10 sp)

I dette emnet vil du lære om ernæringsfysiologi og de sentrale delene av kroppen som ses i sammenheng med dette. Du skal også innom sentrale temaer som cellenes oppbygging og funksjon, samt energigivende næringsstoffer. Skroll deg litt lengre ned og få en tydeligere oversikt over alt dette emnet gir.

Om emnet

Emnet omhandler de deler av kroppen som er sentrale for å forstå ernæringsfysiologi med et spesielt fokus på fordøyelsessystemet og hvordan de energigivende næringsstoffene fordøyes og absorberes. I tillegg omhandler emnet grunnleggende matkunnskap og kjennskap til kostanbefalinger.
 

Læringsutbytte

Kunnskap 

 • har grunnleggende kunnskap om cellebiologi, herunder cellens oppbygning og funksjon, celledeling, cellekommunikasjon og transport over cellemembraner 
 • kjenner til DNA-molekylets oppbygning og funksjon, samt hvordan proteiner syntetiseres 
 • kjenner til prinsippene for signaloverføring i kroppen 
 • kjenner til de viktigste endokrine organer og hormoner, deres hovedfunksjon og hvordan hormonnivåene i kroppen reguleres 
 • kan beskrive mage- og tarmkanalens oppbygning 
 • har kunnskap om reguleringen av mage-tarmkanalens funksjoner og kan beskrive sentrale prosesser slik som sekresjon, fordøyelse, absorpsjon og motilitet 
 • kjenner til oppbygningen og funksjonen til ulike typer organer, inkludert nervesystemet, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet og muskel- og skjelettsystemet 
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan lever og bukspyttkjertelen er oppbygd og fungerer 
 • har grunnleggende kunnskap om de energigivende næringsstoffene 
 • har kunnskap om de ulike matvaregruppene, og hva som kjennetegner disse 
 • kjenner til ulike merkeordninger av matvarer 
 • kjenner til nasjonale anbefalinger og retningslinjer for kosthold i befolkningen

Ferdigheter 

 • kan anvende den norske matvaretabellen for å vurdere innholdet av næringsstoffer i ulike matvarer 
 • kan vurdere næringsdeklarasjoner på matvarer 

Arbeidskrav 

 • nettkurs i fordøyelsessystemets anatomi 
 • nettkurs i fordøyelsessystemets fysiologi 
 • nettkurs i matkunnskap 

Eksamen 

Avsluttende skriftlig netteksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F).