Hopp til hovedinnhold

ERN6010 Idrettsernæring, trening og prestasjon (10sp)

I dette emnet vil du lære mye interessant om trening, næring og prestasjon. Du skal blant annet innom temaer som forebygging og rehabilitering av ulike livsstilssykdommer, næringsstoffanbefalinger til idrettsutøvere og utfordringer knyttet til spiseforstyrrelser og lav energitilgjengelighet i idretten.

Tidsramme: 1,5 måneds fulltids studieinnsats.
Opptaks- og adgangsregulering: ERN2500 og ERN2600 eller tilsvarende

 

Om emnet

Emnet omhandler treningsfysiologi, treningslære og idrettsernæring, med spesielt fokus på prestasjonsernæring. Emnet inkluderer treningsplanlegning og tilpasning av ulike variabler tilknyttet styrketrening og utholdenhetstrening, samt optimalisering av kosthold til idrettsutøvere og mosjonister i forbindelse med trening og konkurranser.
 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har kunnskap om gjennomføring og formål med oppvarming og nedvarming 
 • har kunnskap om formål og sentrale elementer og variabler knyttet til oppvarming og nedvarming 
 • har bred kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for hensiktsmessig trening i forhold til å utvikle ønsket kvalitet (muskelstyrke/utholdenhet) og/eller målsetning (hypertrofi, muskelstyrke, utholdenhet, opp/ned i vekt) 
 • har kunnskap om fysiologiske faktorer som påvirker en persons muskelstyrke og prestasjon i utholdenhetsidretter, og kan beskrive hva som begrenser en persons fysiske prestasjonsevne 
 • har bred kunnskap om fysiologiske adaptasjoner som forekommer ved henholdsvis styrketrening og utholdenhetstrening 
 • har kunnskap om fysiologisk regulering av væskebalanse, samt hvordan prestasjon påvirkes ved væske- og elektrolyttforstyrrelse 
 • ha bred kunnskap om hvilke helsegevinster fysisk aktivitet har i forebygging og rehabilitering av ulike livsstilssykdommer og tilstander 
 • har bred kunnskap om næringsstoffanbefalinger til idrettsutøvere og mosjonister, og kjenner til utfordringer knyttet til ulike grupper av utøvere 
 • har bred kunnskap om betydningen av nærings- og væskeinntak for fysisk yteevne og restitusjon (før, under og etter trening/konkurranse) 
 • kjenner vil retningslinjer, virkemåte, dokumentasjon, nytteverdi og utfordringer knyttet til bruk av kosttilskudd 
 • har kunnskap om utfordringer knyttet til spiseforstyrrelser og lav energitilgjengelighet i idretten, med spesielt fokus på unge utøvere og den kvinnelige utøvertriaden

Ferdigheter 

 • kan reflektere over sentrale begreper, prinsipper og retningslinjer som ligger til grunn for treningsplanlegging, samt beskrive hvordan ulik trening har på helse og prestasjonsfremmende faktorer 
 • kan reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan brukes til å forebygge og rehabilitere ulike livsstilssykdommer og tilstander, inkludert overvekt, hjerte-karsykdom, hypertensjon og diabetes 
 • kan utarbeide og vurdere øktplaner som er hensiktsmessige i forhold til å utvikle ønsket kvalitet (utholdenhet/muskelstyrke) og/eller målsetning (hypertrofi, muskelstyrke, opp/ned i vekt osv) 
 • kan utarbeide og vurdere treningsplaner med utgangspunkt i treningsprinsippene og som tar hensyn til periodisering, adaptasjon og individets forutsetninger og mål 
 • kan utarbeide og vurdere individualiserte kostplaner og ernæringstiltak til mosjonister og utøvere innen ulike idrettsgrener 
 • kan vurdere og reflektere rundt nytteverdi og utfordringer knyttet til bruk av kosttilskudd til idrettsutøvere og mosjonister

Generell kompetanse 

 • kan planlegge og formidle treningsprogram basert på individers mål og forutsetninger, og på denne måte bidra til prestasjonsfremmende trening 
 • har innsikt i anbefalinger for planlegging og gjennomføring av fysisk aktivitet til personer med ulike livsstilssykdommer og tilstander som overvekt, hjerte-karsykdom, hypertensjon og diabetes 
 • kan bidra til å optimere individuell prestasjon og helse gjennom å tilrettelegge for individualiserte kost- og ernæringstiltak som tar hensyn til individets forutsetninger og mål 
 • kan utveksle synspunkter med andre innenfor fagområdet, og på denne måten bidra til utvikling av god praksis i et forebyggende og prestasjonsfremmende perspektiv

 

Arbeidskrav 

Bestått innleveringsoppgave om fysisk aktivitet, ernæring og prestasjon.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Det gis bokstavkarakter (A-F).