Hopp til hovedinnhold

ERN3100 Metabolsk regulering og vekt (10 sp)

Du vil gjennom dette emnet lære om metabolsk regulering og omfanget av dette. Du skal innom temaer som hormoner, kroppens vektregulering, mekanismer i kroppen som regulerer appetitten, prinsippene i vanlige slankedietter og påvirkningene disse har på metabolisme og vekt.

Tidsramme: 1,5 mnd. fulltids studieinnsats
Opptaks- og adgangsregulering  MED1100, MED1500, ERN2100, ERN2300 (kan tas samtidig) og ERN2500 (kan tas samtidig) eller tilsvarende.

Om emnet

Emnet omhandler metabolsk regulering, metabolske tilstander og dietter. Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om prinsipper i metabolsk regulering, og kunne beskrive hvordan kroppen omsetter næringsstoffer. Videre skal studenten ha kjennskap til vanlige metabolske tilstander og hvordan kroppens metabolisme påvirkes av endringer i energibalansen. Etter endt emne skal studenten også kunne beskrive prinsipper for ulike slankedietter, og kunne vurdere deres egnethet som metode for å redusere vekt.

Læringsutbytte 

Kunnskap 

 • har kunnskap om betydningen av metabolsk regulering, og kan forklare forskjeller i lang- og korttidsregulering av metabolismen 
 • kan beskrive metabolske egenskaper til ulike vev og organer 
 • har kunnskap om endokrine organer som er sentrale i reguleringen av kroppens metabolisme 
 • kan beskrive de ulike hormonene som regulerer kroppens metabolisme ut fra kjemisk oppbygging og forklare mekanismer for regulering av utskillelse av disse 
 • har bred kunnskap om hormoners metabolske virkning på ulike vev i kroppen, herunder cellulære signalveier og cellefysiologisk respons 
 • kan forklare hva som kjennetegner absorptiv og postabsorptiv fase 
 • har bred kunnskap om hvordan metabolismen tilpasser seg endringer i energiinntak over tid 
 • har kunnskap om hovedprinsipper og kjente teorier om kroppens vektregulering 
 • har kunnskap om biologiske årsaker til utvikling av overvekt 
 • kan beskrive mekanismer i kroppen som regulerer appetitten 
 • har kunnskap om metabolske konsekvenser av overvekt og fedme 
 • har bred kunnskap om metabolske konsekvenser av insulinresistens, og kan forklare molekylære og cellefysiologiske mekanismer i ulike organer ved insulinresistens 
 • har kunnskap om langtidskomplikasjoner ved hyperglykemi og dyslipidemi 
 • har kunnskap om prinsippene i vanlige slankedietter, og kan beskrive deres påvirkning på metabolisme og vekt 
 • har kunnskap om metabolske endringer ved aerob og anaerob fysisk aktivitet 

Ferdigheter 

 • kan sette opp kostplan for enkelte slankedietter 

Generell kompetanse 

 • diskutere og vurdere ulike dietter ut ifra et ernæringsmessig og sosialt perspektiv 
 • vurdere ulike slankedietters egnethet som behandlingsopplegg på individnivå for mennesker i ulike livssituasjoner 

 

Arbeidskrav 

 • godkjent oppgave: «dietter og vektreduksjon» 
 • godkjent oppgave: «metabolsk regulering» 
 • godkjent deltakelse i det digitale klasserommet

Vurderingsform 

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).