Hopp til hovedinnhold

ERN2600 Mikronæringsstoffer (10 sp)

Dette emnet bygger på viktigheten av gode vitaminer og mineraler og kroppens omsetning av dette. Du vil blant annet lære mer om matvarenes betydning for kostholdets kvalitet, inntak av vitaminer, mineraler og sporstoffer i den norske befolkning.

Tidsramme: 1,5 mnd. fulltids studieinnsats
Opptaks- og adgangsregulering: ERN2300 (kan tas samtidig) eller tilsvarende.

Om emnet

Emnet omhandler mikronæringsstoffer i form av vitaminer, mineraler og sporstoffer. Studentene vil få kunnskap om funksjon, omsetning, kostkilder, inntak og anbefalinger. I tillegg omhandler emnet antioksidanter og mattrygghet. Studentene lærer å vurdere kosttilskudd.
 

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå følgende læringsmål:

Kunnskap 

 • har bred kunnskap om kjemisk oppbygning, egenskaper, funksjon og virkningsmekanisme, omsetning i kroppen og regulering samt kilder i kosten til vitaminene (A, D, E, K, C, B-vitaminene), og sentrale mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, natrium, jod) 
 • har kunnskap om funksjon og kilder i kosten til mineraler og sporstoffer (fosfor, magnesium, svovel, kobber, krom, sink, selen, kalium, klor og fluor) 
 • har kunnskap om vann som næringsstoff, hvilke mineraler som defineres som elektrolytter og deres funksjon i kroppen 
 • har kunnskap om biologiske markører og vurdering av status for vitaminene og sentrale mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, natrium og jod) 
 • kjenner til mangel- og forgiftningstilstander ved henholdsvis underskudd og overskudd av vitaminer, mineraler og sporstoffer, herunder symptomer og forekomst i ulike grupper og deler av verden 
 • har kunnskap om og kan oppdatere sin kunnskap om inntak av vitaminer, mineraler og sporstoffer i den norske befolkning 
 • har kunnskap om anbefalinger for inntak av vitaminer og sentrale mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, jod, natrium) for ulike grupper i befolkningen og kjenne til bakgrunn for anbefalingene 
 • kjenner til gjeldende anbefalinger for mineraler og sporstoffer 
 • har kunnskap om matvarenes betydning for kostholdets kvalitet 
 • har kunnskap om hva en redoksreaksjon er og hvordan antioksidanter påvirker redoksreaksjoner i kroppen 
 • kjenner til de viktigste antioksidantene i mat, gode kilder i kosten og virkningsmekanismen til disse 
 • kjenner til hvordan oksidativt stress kan påvirke kroppen og hvilken rolle antioksidanter spiller i forebyggende ernæring 
 • har kunnskap om sentrale begreper innen mattrygghet og toksikologi 
 • kjenner til de viktigste faktorene i mat som har betydning for mattrygghet 
 • kjenner til generelle forhold rundt tilsetningsstoffer og aromastoffer i mat samt vanlige kilder i kosten

Ferdigheter 

 • kan vurdere inntaket av vitaminer, mineraler og sporstoffer i kostholdet opp mot behovet 
 • kan vurdere kosttilskudd i forhold til gjeldende forskrifter og anbefalinger 
 • kan reflektere kritisk over bruk av kosttilskudd opp mot inntak av samme næringsstoffer gjennom kost

Generell kompetanse 

 • kan formidle sentralt fagstoff om mikronæringsstoffer, eksempelvis ved å gi kostråd for å sikre et adekvat inntak i henhold til anbefalingene. 
 • kan gi kostråd som ivaretar relevante problemstillinger knyttet til mattrygghet 
   

Vurderingsform

Arbeidskrav 

 • godkjent kurs: «vurdering av kosttilskudd» 
 • godkjent innleveringsoppgave: «mini-litteraturoppgave»

Eksamen

Avsluttende stedlig, skriftlig eksamen (3 timer) avholdes på Bjørknes Høyskole*. Det gis bokstavkarakter (A-F).

* På grunn av koronasituasjonen avholdes alle eksamen digitalt.