Hopp til hovedinnhold

ERN2500 Energigivende næringsstoffer (10 sp)

Dette emnet favner forholdene rundt energigivende næringsstoffer og hvordan kroppen tar disse til seg. Du skal innom interessante temaer som ulike typer fiber, fordøyelse, absorpsjon, transport og omsetning av næringsstoffer, blodsukkerregulering, diagnosekriteriene for diabetes og mye mer.

Tidsramme:  1,5 måneds fulltids studieinnsats
Krav til opptak: ERN2300 eller tilsvarende 


Om emnet

Emnet omhandler de energigivende næringsstoffene og hvordan disse fordøyes, absorberes og omsettes i kroppen. Tema for emnet er fordøyelseskanalens oppbygning og funksjon, fordøyelse av næringsstoffene, lipoproteinmetabolisme og blodsukkerregulering. Emnet omhandler anbefalingene for de energigivende næringsstoffene og bakgrunnen for disse.
 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har bred kunnskap om den kjemiske oppbygningen av makronæringsstoffene, samt kan gjenkjenne strukturen til og klassifisere de vanligste formene for karbohydrater, lipider, aminosyrer/proteiner og alkohol 
 • har bred kunnskap om fordøyelseskanalens oppbygning og funksjon, sentrale fordøyelsesprosesser og reguleringsmekanismer 
 • har bred kunnskap om fordøyelse, absorpsjon og transport og omsetning av karbohydrater, lipider, proteiner og alkohol 
 • har kunnskap om ulike typer fiber, herunder definisjon, klassifisering, og fermenteringsprosessen, samt fibers påvirkning på helsen 
 • har kunnskap om hvordan kostholdet påvirker nivåene av glukose, lipider og aminosyrer i blodet, samt sammenhengen mellom dette og sykdomsutvikling 
 • har grunnleggende kunnskap om fysiologiske effekter av et for lavt eller for høyt inntak av karbohydrater, lipider og proteiner i kosten, samt kjenner til ulike helseeffekter av et moderat til høyt alkoholforbruk 
 • har bred kunnskap om blodsukkerregulering og hvordan denne påvirkes av kostens sammensetning, egne hormoner og andre faktorer, samt kjenner til hvordan forstyrrelser i blodsukkerreguleringen kan bidra til senkomplikasjoner 
 • har kunnskap om og kan definere glykemisk indeks (GI) og glykemisk belastning (GB), beskrive hvordan faktorer i maten påvirker GI, samt styrker og svakheter ved GI og GB 
 • har grunnleggende kunnskap om diagnosekriteriene for diabetes og kan definere insulinsensitivitet og insulinresistens 
 • har grunnleggende kunnskap om herding, harskning og oksidasjon av fett 
 • har bred kunnskap om lipoproteinmetabolismen og kolesterolmetabolismen, inkludert transportveier og regulering 
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan fettsyrer og andre kost- og livsstilsfaktorer påvirker lipoproteinnivåene, hvordan forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen kan føre til sykdom, samt enkle kostråd som brukes ved dyslipidemi 
 • har bred kunnskap om aminosyrers oppbygning, struktur og kjemiske egenskaper, om kroppsproteiners funksjoner og proteinstruktur på ulike nivåer, samt om metoder knyttet til bestemmelse av proteinkvalitet 
 • har kunnskap om hvilke serumproteiner som kan fungere som markør ved proteinunderernæring og svakheter ved disse markørene, samt kjenner til andre metoder som brukes for å vurdere proteinstatus 
 • har kunnskap om og kan oppdatere sin kunnskap om anbefalt daglig inntak av karbohydrater, kostfiber, fett – inkludert de ulike fettsyrene, proteiner og alkohol, samt om bakgrunn for disse anbefalingene og nåværende inntak i den norske befolkningen

Ferdigheter 

 • kan estimere og vurdere et måltids glykemiske belastning (GB) 
 • kan vurdere aktuelle laboratoriedata, med fokus på blodglukose, C-peptid, HbA1c, HDL, LDL, totalt kolesterol, TG, Lp(a), serumproteiner og promille 
 • kan anvende estimeringsmetode for å beregne promille og nedbrytningen av alkohol

Generell kompetanse 

 • har innsikt i anbefalinger for inntak av energigivende næringsstoffer
   

Vurderingsform

Arbeidskrav 

 • godkjent rapport «blodsukkerkurs» 
 • kurs i fordøyelsessystemets anatomi 
 • kurs i fordøyelsesfysiologi 

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes på Bjørknes Høyskole.* Det gis bokstavkarakter (A-F).

* På grunn av koronasituasjonen avholdes alle eksamen digitalt.