Hopp til hovedinnhold

DML1210: Innføring i digital markedsføring

I dette menet får du en innføring i sentrale teorier og verktøy innen digital markedsføring. I tillegg vil du lære å utvikle en helhetlig digital markedsstrategi.

Om emnet:

Emnet bruker caseoppgaver for å synliggjøre virkelighetsnære og relevante problemstillinger. Etter endt emne skal du oppnå en solid forståelse for hvordan en virksomhet kan anvende og evaluere bruken av digital markedsføring. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om forskjellen mellom digital markedsføring og tradisjonell markedsføring
   
 • Har forståelse for hvilken rolle digitalisering har for markedsføring og hvordan det påvirker markedsføringsmiksen (4P’er) 
   
 • Har kunnskap om sentrale strategier for digital markedsføring
   
 • Har forståelse for kjernebegreper som er knyttet til digital markedsføring som for eksempel kundereise, user-experience og omni-kanal
   
 • Har kunnskap om hvordan store data (Big Data) kan brukes til å analysere markedsmuligheter og til utvikling av personaliserte tjenester og markedsaktiviteter
   
 • Har kunnskap om hvilke digitale plattformer og verktøy som kan benyttes for å nå kunder effektivt
   
 • Har forståelse for hvordan man lanserer virksomheter og salgsaktiviteter digitalt

Ferdigheter

 • Kan innhente, analysere og evaluere digital informasjon om brukere og anvende resultatene i digital markedsføring
   
 • Kan kommunisere verdiløftet digitalt, utvikle prisstrategier for digitale butikker, produkter, tjenester og opprettholde kundeforhold i digitale rom
   
 • Kan reflektere over valg av verktøy og teknikker innen digital markedsføring 
   
 • Kan opprette, iverksette og evaluere en strategiplan for digital markedsføring

Generell kompetanse

 • Kjenner til trender og relevant utvikling innenfor fagfeltet
   
 • Har kunnskap om relevante etiske problemstillinger knyttet til markedsføring på digitale flater

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Godkjent nettbasert kurs

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer, der 1 time består av multiple choice oppgaver og 2 timer består av en skriftlig besvarelse.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.