Medisin grunnfag

MED1100 – Humanbiologi (10 sp)

Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Disse temaene er biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi, generell farmakologi, innføring i nervesystemet og endokrinologi. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk. Innholdet i dette emnet gir grunnlag for forståelse av de påfølgende, organrelaterte emnene.

MED1200 – Hjerte-kar-væske (10 sp)

Temaer for dette emnet er anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte-kar-blodsystemet og nyrene. Emnet gir en innføring i kroppens sirkulasjon og væskebalanse, reguleringen av denne, samt hvordan den kan svikte.

MED1300 – Respirasjon og metabolisme (10 sp)

Temaet er respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir en innføring i hvordan kroppens luftveier fungerer, hva maten består av, og hvordan det vi spiser fordøyes og absorberes i kroppen.

MED1500 – Hormoner og immunsystemet (10 sp)

Emnet omhandler læren om hormonene i kroppen, forstyrrelser som kan oppstå i hormonbalansen og sykdommer som kan ramme hormondannende organer. Kroppens immunforsvar gjennomgås sammen med læren om hudens funksjoner og sykdommer. Kroppens reproduktive funksjon omtales. Mikrobiologiske agens og sykdommer de kan framkalle omtales.