Fysioterapi

PSY6070 Psykologi i arbeid med fysisk helse (10 sp)

Psykologi i arbeid med fysisk helse er et emne som har fokus på de psykologiske prosessene som finner sted i de kliniske møtene helsepersonell har hvor det er den fysiske helsen som står i sentrum. Emnet handler både om de psykologiske prosessene som kan gjøre seg gjeldende parallelt til pasientens fysiske helseplager, samt de psykologiske prosessene som gjør seg gjeldende i relasjonen mellom behandler og pasient.

Studieoversikt – år 1 i Oslo

Studieoversikt – år 1 i Oslo

Visste du at du kan studere fysioterapi og kombinere det beste fra to land? Det første året i Oslo gir deg en mykere overgang til fysioterapiutdanningen i utlandet og gir tryggheten av mange studiekamerater når du senere reiser videre til Nederland.

Andre og tredje år i Nederland

Andre og tredje år i Nederland

Etter ett år i Oslo reiser klassen til Nederland i to intense år. Deretter er det ett år med obligatorisk praksis.