Ernæring

ERN2200 – Vitenskap og kostholdsforskning (10sp)

ERN2200 – Vitenskap og kostholdsforskning (10sp)

Emnet omhandler vitenskapsteori, forskning, statistikk og vitenskapelige publikasjoner knyttet til ernæring. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om statistiske metoder, samt tilegne seg kunnskap i å kunne lese og kritisk vurdere vitenskapelige publikasjoner og forskningsresultater.

ERN2300 – Biokjemi og energiomsetning (10sp)

ERN2300 – Biokjemi og energiomsetning (10sp)

Temaet for dette emnet er kroppens energiomsetning med fokus på generell og organisk kjemi, biokjemiske prinsipper og de mest sentrale reaksjonsveier i karbohydrat-, fett-, aminosyre- og alkoholstoffskiftet. Emnet gir en praktisk tilnærming til energiomsetningen, og studenten vil blant annet lære å gjøre beregninger av energiforbruk.

ERN2500 – Energigivende næringsstoffer (10 sp)

ERN2500 – Energigivende næringsstoffer (10 sp)

Emnet omhandler de energigivende næringsstoffene og hvordan disse fordøyes, absorberes og omsettes i kroppen. Tema for emnet er fordøyelseskanalens oppbygning og funksjon, fordøyelse av næringsstoffene, lipoproteinmetabolisme og blodsukkerregulering. Emnet omhandler anbefalingene for de energigivende næringsstoffene og bakgrunnen for disse.

ERN2600 – Mikronæringsstoffer (10 sp)

ERN2600 – Mikronæringsstoffer (10 sp)

Emnet omhandler mikronæringsstoffer i form av vitaminer, mineraler og sporstoffer. Studentene vil få kunnskap om funksjon, omsetning, kostkilder, inntak og anbefalinger. I tillegg omhandler emnet antioksidanter og mattrygghet. Studentene lærer å vurdere kosttilskudd

ERN3200 – Ernæring gjennom livets faser (10 sp)

ERN3200 – Ernæring gjennom livets faser (10 sp)

Tema for emnet er rnæring gjennom livets faser, fra svangerskap og spedbarn, til barn, ungdom, voksne og eldre. Emnet omhandler også ernæringsutfordringer blant andre grupper som idrettsutøvere og vegetarianere. I tillegg gir emnet en innføring i ernæring ved matvareoverfølsomhet og ulike mage- og tarmsykdommer.