Skal du studere i Ungarn? Gled deg til å bo i et fantastisk land men forbered deg på store utfordringer når det gjelder språk og kultur. Dette eksterne 40 timers-kurset er uunnværlig!

Tilbake til kursoversikt

Eksternt intensivkurs i ungarsk språk & kultur

Dette er et eksternt kurs som gir en trinnvis innføring i ungarsk vokabular, språkstruktur og grammatikk. Kursansvarlig er Csilla Maria Krisar og kurset går fra mandag-fredag (ca 40 timer). Emnene er hentet fra dagligliv og studentliv med en del praktisk samfunnsinformasjon om Ungarn. Kurset inkluderer også innføring i medisinsk fagspråk på ungarsk. Muntlig bruk av språket er sentralt. Kurset benytter boken Lépésenként magyanul, Step by Step som koster ca 150 kr.

 

Vil du melde deg på eksternt kurs i ungarsk?

 

Hvorfor er det viktig å lære ungarsk når man skal studere på engelsk?

Ungarere generelt snakker ikke så godt engelsk. Dette kan gjøre det vanskelig for deg å orientere deg når du kommer til landet der du skal leve og bo i mange år fremover. Kultursjokket er stort for de fleste, og mange studenter erfarer at absolutt alt er annerledes. Det å lære seg litt om språket og kulturen er den beste investeringen for at du skal trives i landet og lykkes med tøffe studier. Når du kan litt språk blir det også enklere å orientere seg på universitetsområdet, skaffe nok informasjon i forbindelse med å leie leilighet, kjøpe bøker og mat, komme seg rundt med det kollektive og benytte seg av et rikt kulturtilbud.

 

Litt om det ungarske språk -hvor lett er det å lære?

Grunnen til at tidligere studenter varmt anbefaler dette intensive ukeslange kurset, er at det gir deg en grundig introduksjon til den ungarske kultur og det kompliserte språket du skal forholde deg til i mange år fremover. Ungarsk er et finsk-ugrisk, såkalte “agglutinerende” språk – der bøynings-endene blir festet til  ordstammen både foran, bak og begge samtidig. Følgelig har et ord mange bøyningsformer. De operer med 20 kasus men ikke grammatisk kjønn. Ordstillingen i ungarsk sammenliknet med den norske betegnes som fri.
Kati szereti Janit.
Janit szereti Kati
Begge setninger betyr at Kati elsker Jani (navnet er faktisk Jani, ikke Janit!). Vi vet ut ifra endelsen “t”  som Jani fikk, at Kati er subjektet som utfører handlingen i setningen,  og Jani er objektet som Kati er glad i. På norsk blir det umulig å endre ordstillingen fordi da setningen  betyr noe annet. Kati elsker Jani er ikke det samme som Jani elsker Kati. -Tør du gamble på at du kan lære deg dette selv??!

Oversikt over datoer for andre intensivkurset finner du her

 

Gode tilbakemeldinger

Vi har meget gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltagere. De understreker at det er lettere å tilpasse seg en ny kultur når de kan hilse, presentere seg, spørre hva andre heter, fortelle litt om seg selv, spørre om veien, spørre om priser i butikker etc. Tidligere studenter understreker særlig to fordeler med å kunne litt ungarsk før avreise å lettere kunne følge obligatorisk ungarskundervisning på universitetet. Dette er et høykreditert, obligatorisk fag på første året av medisinutdanningen på sommerkurset i Oslo vil du få undervisning av en norsktalende ungarsklærer. Dette gjøre det mye lettere å tilegne seg et meget vanskelig og komplisert oppbygd språk med mange flere kasus enn vi er vant til i norsk & engelsk . I løpet av medisinutdanningen skal du ha pasientkontakt. Da er det avgjørende at du har et godt språk-grunnlag.

 

Kursholder/kursansvarlig

Det eksterne kurset holdes av Csilla Maria Krisar har en doktorgrad fra ELTE, Budapest, i oversettelse av kulturspesifikke ord og uttrykk. Hun har holdt ungarsk-kurs for de som skal studere helsefag i Ungarn i 15 år og er fast foreleser i ungarsk for medisinstudentene som tar det første året av utdanningen sin gjennom Bjørknes Høyskole. I tillegg underviser hun ungarske leger som skal jobbe i Norge i norsk.

Tilbake til kursoversikt