Medisinsk ungarsk er et obligatorisk fag som er en del av ditt 6-årige studium. Du vil ha dette faget i to første studieårene av medisin og det er eksamen i faget etter hvert semester. Formålet er at studenten skal tilegne seg et ungarsk medisinsk fagspråk som gjør det mulig å delta i samtaler med pasienter og leger i Ungarn. Du får kjennskap til hovedtrekkene i den ungarske grammatikken og et solid ordforråd for å kunne kommunisere og undersøke pasienter ved ungarske sykehus - hvilket blir en del av den praktiske undervisningen i generell medisin. Målet er også å oppnå språk- og kulturkunnskap som underbygger hverdagslivet løpet av dine studieår i Ungarn.

Læringsutbytte i ungarsk 1 & 2

 

Ungarsk 1- Innhold – høstsemesteret:

 • Innføring i ungarsk språk og kultur
 • Hilsningsfraser, land og språk, alfabet, staving
 • Samtalefraser, personlige pronomen, spørreord
 • Tall, verb i presens, medisinske uttrykk, objektsform
 • Beskrive en pasient, verbets tider, adjektiv
 • Anamnese, regelrette og uregelrette verb
 • På sykehuset, klokken

 

Ungarsk 2- Innhold – vårsemesteret:

 • Yrke, fritid, modale hjelpeverb
 • På universitetet, verb i preteritum
 • Møte en pasient, hos legen, tidsuttrykk
 • Medisiner, stedsuttrykk
 • Smertetyper, kroppsdeler,
 • Kosthold, sykdommer, partikkelverb

 

Tidsramme

Total arbeidsbelastning 112 timer per studieår, 56 per semester. Det er satt opp 4 undervisningstimer i uken og enkelte uker med mer komprimert språkundervisning. Alle timene er obligatoriske og foregår i form av seminarer.

 

Obligatorisk arbeidskrav

 • 80% oppmøte

Studieplanen tillater maksimalt 20 % fravær per semester for å kunne melde seg opp til eksamen.

 

Vurderingsform:

Eksamen i ungarsk 1 ( jul) og ungarsk 2 (sommer):

 • I ungarsk 1 er det èn skriftlig, 2 timers eksamen
 • I ungarsk 2 er det èn muntlig eksamen.
  Eksamensresultatene fra begge eksamene rapporteres til Universitetet i Pecs og vil være en del av studentens eksamensutskrift og diplom. Det gis bokstavkarakteren 1-5 hvor 5 er best og 1 er stryk.