Ungarsk for medisinere er et obligatorisk fag som er en del av ditt 6-årige studium. Du vil ha dette faget i to første studieårene av medisin, og det er eksamen i faget etter hvert semester. Formålet er at du skal tilegne deg et ungarsk medisinsk fagspråk som gjør det mulig å delta i samtaler med pasienter og leger i Ungarn. Du får kjennskap til hovedtrekkene i den ungarske grammatikken og et solid ordforråd for å kunne kommunisere og undersøke pasienter ved ungarske sykehus – hvilket blir en del av den praktiske undervisningen i generell medisin. Målet er også å oppnå språk- og kulturkunnskap som underbygger ditt hverdagsliv i Ungarn i løpet av dine studieår.

 

Ungarsk på medisinstudiet 1+5 er delt i to: Ungarsk 1 på høstsemesteret og Ungarsk 2 på vårsemesteret. 

 

Ungarsk 1 

Innhold: 

 • Innføring i ungarsk språk og kultur 
 • Hilsningsfraser, land og språk, alfabet og staving 
 • Samtalefraser, personlige pronomen, spørreord 
 • Tall, verb i presens, medisinske uttrykk og objektsform 
 • Beskrive en pasient, verbets tider og adjektiv 
 • Anamnese, regelrette og uregelrette verb 
 • På sykehuset, klokken 

 

Ungarsk 2 

Innhold: 

 • Yrke, fritid, modale hjelpeverb 
 • På universitetet, verb i preteritum 
 • Møte en pasient, hos legen, tidsuttrykk 
 • Medisiner, stedsuttrykk 
 • Smertetyper, kroppsdeler 
 • Kosthold, sykdommer, partikkelverb 

 

Obligatoriske arbeidskrav 

Emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav: 

 • Oppmøte på undervisning (75%) 

 

Vurderingsform 

 • Ungarsk 1: stedlig, skriftlig eksamen på 2 timer  
 • Ungarsk 2: muntlig eksamen  

 

Eksamensresultatene fra begge eksamener rapporteres til Universitetet i Pecs og vil være en del av studentens eksamensutskrift og diplom. Det gis tallkarakteren 1-5, hvor 5 er best og 1 er stryk. 

 

Endringer pga. tiltak for å redusere spredning av koronasmitte 1.semester 2020/2021: 

Stedlig, skriftlig eksamen vil avholdes som digital eksamen som tas hjemme.