De viktigste egenskapene for å lykkes på tøffe studier er studieteknikk og motivasjon. Kunnskap om studieteknikk er viktig for å kunne reflektere over egne studiestrategier.

Nettbasert studieteknikk -start når det passer deg

Bjørknes Høyskole har laget et nettbasert studieteknikk-kurs som du vil ha stor nytte av gjennom studiene både her på høyskolen eller ved andre utdanningsinstitusjoner. De som har utviklet kurset har lang erfaring med nettpedagogikk og med studieteknikk.

Meld deg på intensivkurs i studieteknikk nå 

Om studieteknikk-kurset

Kunnskap om studieteknikk er viktig for å kunne reflektere over egne studiestrategier. Hvordan kan du jobbe med din egen motivasjon i forhold til dine studier? Kurset legger stor vekt på egenaktivitet og holdes på nett slik at du kan ta det akkurat når det passer deg!

I dette kurset får du overblikk over de beste strategier for å bedre innlæring av fagstoff. Du får konkrete råd til hvordan du skal tilnærme deg en fagbok, hvordan du skal forberede deg til en forelesning og hvordan du skal notere. Du vil også få god innføring i og lære hvordan man studerer på nett og om hvordan du best kan takle ulike typer eksamen.

Dette kurset er laget av forelesere med lang undervisningserfaring på høyere nivå. Her får du en rekke ulike tips for hvordan få en best mulig studieopplevelse. Foreleserne har skrevet flere lærebøker, satt sammen utallige eksamens-sett og rettet eksamensbesvarelser i en årrekke.