Visste du at du kan studere fysioterapi og kombinere det beste fra to land? Det første året i Oslo gir deg en mykere overgang til fysioterapiutdanningen i utlandet og gir tryggheten av mange studiekamerater når du senere reiser videre til Nederland.

Emneroversikt 1. året:

Funksjonell Nevrobiologi: 10 studiepoeng

Trimester 1.  Eksamen vil være i slutten av trimesteret

Emnet gir en grundig innføring i nervesystemets oppbygning og funksjon. I tillegg gjennomgås nervesystemets plastisitet, biologiske rytmer og hvordan stress manifesterer seg.

Læringsutbytte
Etter dette emnet skal studentene kunne forklare sammenhengen mellom struktur og funksjon i nervesystemet, inkludert motorisk og sensorisk funksjon. Videre skal de kunne beskrive hvordan det autonome nervesystem fungerer, samt hvordan biorytmene regulerer kroppslige funksjoner. De skal også kjenne til sentrale prinsipper for CNS plastisitet, og reaksjoner på stress.

Fysiologi og Anatomi: 20 studiepoeng

Trimester 1 og 2. Eksamen vil være i slutten av trimester 2.

Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi og fysiologi, og det legges vekt på temaer som er relevante for fysisk aktivitet og trening. Emnet er delt inn i tematiske bolker, og innledes med en generell del.

Læringsutbytte:
Samlet sett skal innholdet i dette emnet gi grunnlag for forståelse av hvordan de forskjellige organsystemene arbeider sammen under fysisk aktivitet. Det foreligger detaljert fagplan på høyskolens intranett med en nærmere gjennomgang av målsetningen for de ulike temaene.

Patologi: 10 studiepoeng

Trimester 3. Eksamen vil være i slutten av trimesteret.

Emnet gir en innføring i muskel, skjelett og nervesystemets anatomi og fysiologi, samt sykdommer i disse organsystemene.

Læringsutbytte
Etter endt emne skal studenten kunne forklare sammenhengen mellom struktur og funksjon i muskel og skjelettsystemet, samt beskrive hvordan sykdommer kan ramme disse organsystemene. Videre skal studenten kunne forklare sammenhengen mellom struktur og funksjon av nervesystemet og sanseorganene, samt beskrive hvordan sykdommer kan ramme disse organsystemene.

Funksjonell anatomi: 10 studiepoeng

Trimester 1, 2, 3. Eksamen i trimester 3.  Fagprøver i Trimester 1 og 2

Emnet gir en grundig innføring i muskel- og skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Organenes oppbygning og projeksjon på overflaten gjennomgås. Sentrale perifere nerver og kar identifiseres.

Læringsutbytte:
Etter dette emnet skal studentene kunne forklare sammenhengen mellom muskel-skjelett systemets oppbygning og funksjon. De skal også kunne identifisere sentrale anatomiske strukturer på kroppens overflate, samt hvordan dypere strukturer projiseres på kroppsoverflaten.

Psykologi i fysisk rehabilitering: 10 studiepoeng

Trimester 3. Eksamen på slutten av trimesteret.

Faget tar opp viktige kliniske emner som du må vite noe om som fysioterapeut:
Psykiske lidelser/psykisk behandling, helsepsykologi (forebygging) søvn/stress /smerte. Faget har også fokus på motivasjon, personlighet og emosjoner og læring.

Læringsutbytte:
Etter dette emnet skal studenten ha kunnskap om de viktigste psykiske lidelser og symptomer og gjenkjenne og sette det i et helhetsperspektiv ved fysisk rehabilitering av pasienter i praksis. Studenten skal kunne implementere dette i et helhetlig undersøkelses- og behandlingsmodell.

Obligatoriske tilleggskurs

Klinisk Fysioterapi

Trimester 1, 2 og 3 (90 timer)
Du lærer undersøkelsesmetodikk og teknikk. Under-søkelsesmetodikken er tuftet på ”Clinical Reasoning” og har som mål å kunne gi studenten muligheten til å gjøre kliniske vurderinger av pasientens plager og være i stand til å stille en fysioterapeutisk diagnose.

Øvelsesterapi

Trimester 1, 2 og 3 (58 timer)
Treningslære og praktisk opplæring i oppbygging og tilpasning av øvelser for alle treningskvaliteter.

Massasje

Trimester 1, 2 og 3 (29 timer)
Opplæring i basisferdigheter i massasje ved bruk av forskjellige massasjeteknikker på ryggen og under- og overekstremitetetene.

Fysioteknikk

Trimester 1,2 og 3 (20 timer)
Opplæring i basisferdigheter i varme- og kuldeterapi og TENS.

Study Team Meetings

Trimester 1, 2 og 3  (30 timer)
Undervisning i små grupper. Rettet mot prosjektarbeid og samarbeid. Undervisningen er lagt opp rundt praktiske caser og arbeidskrav.

Biomekanikk

Trimester 2 (20 timer)
Emnet gir en innføring i generelle prinsipper for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til grunnleggende bevegelsesformer og idrettsaktiviteter.

Research / Innovation

Trimester 2 og 3 (32 timer)
Et viktig emne for den moderne fysioterapeut. Det er viktig å holde seg oppdatert på hva vitenskapen sier om utviklingen i de forskjellige fagområder innenfor yrket.