Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på skoler, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner. Emnet gir 30 studiepoeng.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi

 

Fakta om emnet
Emne: PSY6930
Tittel: Internship/praksis
Type: Valgfritt emne
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 30 studiepoeng

 

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på skoler, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Studenten er selv ansvarlig for å opprette kontakt med og/eller søke på relevante praksisplasser. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom arbeid ved en praksisplass er med på å styrke studentens CV, gi gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet, samt gi studenten mulighet til å anvende teoretiske og faglige kunnskaper og ferdigheter.

Emnet har til formål å øke studentens muligheter inn i arbeidslivet og styrker på den måten studentens overgang fra student til arbeidstaker.

 

Læringsutbytte
Kunnskaper

  • Har kunnskap om hvordan psykologisk kunnskap anvendes innen det aktuelle
    praksisfeltet.

 

Ferdigheter

  • Kan samarbeide med andre fagpersoner
  • Kan kommunisere profesjonelt på en arbeidsplass
  • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver etter rådende rutiner og regler på den aktuelle arbeidsplass

 

Generell kompetanse  

  • Har forståelse for hvordan formelle og uformelle «spilleregler» og bedriftskulturer former arbeidshverdagen.
  • Har utviklet seg som arbeidstaker
  • Har forståelse for nettverksbygging og karriereutvikling.

 

Adgangsregulering

Studenten skal levere en kontrakt som utarbeides i samarbeid med veileder på praksisplassen, og som skal godkjennes av fagansvarlig før studenten starter opp sin praksisperiode.

 

Arbeidskrav
Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet består av tre deler. Det ene arbeidskravet består av å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver om studentens tilstedeværelse på arbeidsplassen i en praksisperiode på 18 uker. Det andre arbeidskravet består av en oppfølgingssamtale med kontaktperson ved Bjørknes Høyskole i begynnelsen av praksisperioden. Det tredje arbeidskravet består av en oppsummeringssamtale med kontaktperson ved Bjørknes Høyskole i slutten av praksisperioden.

 

Eksamen
Eksamen i PSY6930 Internship/praksis består av en individuell skriftlig oppgave på 2000 ord (+/- 10 %) knyttet til praksisoppholdet.