Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på skoler, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner. Emnet gir 30 studiepoeng.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi

 

Fakta om emnet
Emne: PSY6930
Tittel: Internship/praksis
Type: Valgfritt emne
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 30 studiepoeng

 

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på skoler, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Studenten er selv ansvarlig for å opprette kontakt med og/eller søke på relevante praksisplasser. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom arbeid ved en praksisplass er med på å styrke studentens CV, gi gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet, samt gi studenten mulighet til å anvende teoretiske og faglige kunnskaper og ferdigheter.

Emnet har til formål å øke studentens muligheter inn i arbeidslivet og styrker på den måten studentens overgang fra student til arbeidstaker.

 

Læringsutbytte
Kunnskaper

 • Har kunnskap om hvordan psykologisk kunnskap anvendes innen det aktuelle
  praksisfeltet.

 

Ferdigheter

 • Kan samarbeide med andre fagpersoner
 • Kan kommunisere profesjonelt på en arbeidsplass
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver etter rådende rutiner og regler på den aktuelle arbeidsplass

 

Generell kompetanse  

 • Har forståelse for hvordan formelle og uformelle «spilleregler» og bedriftskulturer former arbeidshverdagen.
 • Har utviklet seg som arbeidstaker
 • Har forståelse for nettverksbygging og karriereutvikling.

 

Adgangsregulering

 1. Studenten må levere inn CV, motivasjonsbrev og en liste over arbeidsplassene det skal søkes internship hos til en kontaktperson ved Bjørknes Høyskole, før studenten kan kontakte arbeidsplassene.
 2. Når dokumentene er godkjent av kontaktpersonen kan studenten søke om internship hos arbeidsplassene nevnt i listen.
 3. En kontrakt må deretter utarbeides i samarbeid med veileder på arbeidsplassen studenten har fått internship hos. Denne må godkjennes av kontaktpersonen ved Bjørknes Høyskole før studenten starter sin praksisperiode

 

Arbeidskrav
Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet består av tre deler.

 1. Det ene arbeidskravet består av å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver om studentens tilstedeværelse på arbeidsplassen i praksisperioden på et bestemt antall timer.
 2. Det andre arbeidskravet består av en oppfølgingssamtale med kontaktperson ved Bjørknes Høyskole i begynnelsen av praksisperioden.
 3. Det tredje arbeidskravet består av en oppsummeringssamtale med kontaktperson ved Bjørknes Høyskole i slutten av praksisperioden.

 

Eksamen
Eksamen i PSY6930 Internship/praksis består av en individuell skriftlig oppgave på 2000 ord (+/- 10 %) knyttet til praksisoppholdet.